Vlaanderen vaccineert buitenlandse studenten

De Vlaamse regering biedt buitenlandse studenten die nog niet (met een erkend vaccin) gevaccineerd werden een degelijke kans om snel gevaccineerd te worden. "De vaccinatiegraad ligt in Vlaanderen gemiddeld iets lager in de grote steden. Door buitenlandse studenten te vaccineren in de stad waar ze studeren, beschermen we niet alleen hen, maar ook hun medestudenten en hun familie wanneer ze weer naar huis keren", verklaart Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke.

Internationale studenten en docenten die in een ander land werden gevaccineerd, worden gevraagd de nodige bewijsstukken mee te brengen. Afhankelijk van die gegevens komen ze in aanmerking voor een vaccinatie in België. Reeds bestaande COVID-vaccinatiegegevens worden op basis van zijn/haar/hun identificatienummer sociale zekerheid (INSZ) door of onder supervisie van een studentenarts, of door een huisarts, ingegeven in Vaccinnet.

Er zijn drie mogelijkheden. Een student of docent die volledig gevaccineerd is met een door EMA goedgekeurd vaccin, kan de vaccinatiegegevens laten ingeven in Vaccinnet. Wie niet of onvolledig gevaccineerd is of ingeënt is met een vaccin dat niet door het EMA erkend is, moet de geldende quarantaine en PCR-testregels volgen en kan zich dan (opnieuw) laten vaccineren

Een student of docent die niet of niet volledig is gevaccineerd, volgt de geldende quarantaine en PCR-testregels en krijgt nadien die mogelijkheid om zich te laten vaccineren. Vervolgens wordt deze vaccinatie ingegeven in Vaccinnet, waardoor een EU Digitaal Vaccinatiecertificaat wordt aangemaakt.

Het vaccineren gebeurt hetzij in de gekende vaccinatiecentra die hiervoor samenwerken met de onderwijsinstellingen, hetzij (bijvoorbeeld na sluiting van een centrum) door de onderwijsinstellingen zelf (bijvoorbeeld in samenwerking met een eerstelijnszone of ziekenhuis). Vermits de huidige vaccinatiecentra nog tot half oktober openblijven, kan de groep studenten die aankomt bij het begin van het academiejaar daar wellicht nog één keer worden gevaccineerd. De (kleinere) groep internationale studenten en onderzoekers die bij het begin van het tweede semester aankomen, moeten opgevangen worden via de het nieuw opgezette vaccinatietraject of de studentenartsen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.