Nederlanders blijven bereid om bij te dragen aan zorgkosten van anderen

Mensen in Nederland blijven bereid om te betalen voor zorgbehandelingen waar ze zelf (nog) geen gebruik van maken, maar anderen wel. Ook verwachten ze dat anderen hiertoe bereid zijn. Dat blijkt uit de Barometer Solidariteit van het Nivel. De bereidheid tot solidariteit in Nederland is dus niet aan het dalen.

Het is belangrijk dat er voldoende draagvlak is voor het zorgstelsel. Aan de hand van de Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel meet het Nivel daarom sinds 2013 om het jaar de bereidheid tot solidariteit onder de algemene bevolking in Nederland. Met de barometer worden drie aspecten van solidariteit gemeten:

  • eigen solidariteit,
  • verwachte solidariteit van anderen
  • solidariteit met specifieke groepen, zoals mensen die roken of mensen met een genetische aanleg voor een ziekte.

Mensen blijven bereid om te betalen voor de zorgkosten van anderen
De meeste Nederlanders zijn bereid om te betalen voor zorgbehandelingen waar ze zelf (nog) geen gebruik van maken, maar anderen wel. De betalingsbereidheid nam zelfs licht toe: van 73% in 2013 naar 78% in 2021.

Ongeveer zes op de tien mensen verwachten dat andere mensen bereid zijn om te betalen voor de zorgbehandelingen van anderen. Deze verwachte betalingsbereidheid is niet veranderd tussen 2013 en 2021. De meeste mensen blijven dus bereid om bij te dragen aan de zorgkosten van anderen en verwachten ook dat anderen bereid zijn om hieraan bij te dragen.

Pech 

Er bestaat een hoge mate van solidariteit (9/10) met mensen met 'pech' (zoals genetische aanleg of slachtoffers van een ziekte of handicap buiten hun wil om) maar minder solidariteit met mensen die gezondheidsrisico’s lopen als gevolg van factoren die beïnvloedbaar lijken (mensen die roken of veel alcohol drinken). Toch valt ook de solidariteit met die laatste mee. Niet alle groepen kunnen dus op evenveel solidariteit rekenen. 

Meer specifiek: de solidariteit met ouderen, mensen met een ongezonde levensstijl, mensen met een genetische aanleg voor ernstige ziektes, mensen die roken, mensen die veel alcohol drinken, mensen die vaak naar de huisarts gaan, mensen die onvoldoende bewegen, mensen die veel zorg gebruiken en mensen die aan blessuregevoelige sporten doen is toegenomen tussen 2013 en 2021. Opmerkelijk is dat de solidariteit ook is toegenomen voor groepen waar over het algemeen niet zo veel solidariteit mee is, zoals mensen die roken of veel alcohol drinken.

 

 

De resultaten laten zien dat mensen in steeds mindere mate voorstander zijn van premie-differentiatie. Dit wijst op een ontwikkeling in de richting van meer algehele solidariteit.

Over het onderzoek
Om het jaar wordt een vragenlijst over solidariteit voorgelegd aan een steekproef van 1.500 panelleden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel. Voor dit onderzoek zijn gegevens gebruikt uit 2013, 2015, 2017, 2019 en 2021. De respons varieert van 42% in 2015 tot 56% in 2021.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.