Europese UZ slaan alarm over coronamedicatie - Ook in UZ Leuven dreigt tekort

De European University Hospital Alliance (EUHA) trekt aan de alarmbel over het dreigend tekort aan levensnoodzakelijke geneesmiddelen voor de behandeling van COVID-19-patiënten op intensieve zorg. De organisatie vraagt dat de productie en distributie van deze medicatie op Europees niveau gecoördineerd wordt. Bij de EUHA zijn universitaire ziekenhuizen aangesloten uit een tiental landen waaronder het UZ Leuven.

Uit een peiling bij de EUHA-ziekenhuizen blijkt dat behalve persoonlijk beschermingsmateriaal en beademingstoestellen vooral de geneesmiddelen voor patiënten op intensieve afdelingen de grootste bezorgdheid zijn.

"De bestaande voorraad spierverslappers, sedatieve en pijnverzachtende medicijnen in het ziekenhuis raakt snel uitgepunt. Nieuwe toeleveringen gebeuren amper of zijn onbestaande, waardoor de zorg voor de patiënten op intensieve zorg in het gedrang komt. In de hardst getroffen EUHA-ziekenhuizen zal de voorraad over enkele dagen uitgeput zijn. In de ziekenhuizen met een grote stock zal dat over maximum twee weken zijn. De situatie is wellicht niet beter in andere ziekenhuizen", aldus een mededeling die ondertekend is door tientallen professoren uit ziekenhuizen van Wenen, Parijs, Berlijn, Rotterdam, Stockholm, Londen, Milaan, Leuven en Barcelona.

EUHA roept de nationale overheden op de Europese grenzen open te houden voor de aanvoer van medisch materiaal. De beschikbaarheid van geneesmiddelen hangt af immers van internationale distributienetwerken omdat bepaalde medicijnen, ook de generische, slechts op een paar sites wereldwijd gefabriceerd worden. Geen enkel land in Europa heeft de productiemogelijkheden om alle geneesmiddelen die nodig zijn te fabriceren. Dat sommige overheden beslisten om de grenzen te sluiten voor export om de eigen slinkende voorraden veilig te stellen kan ertoe leiden dat de geneesmiddelen niet belanden bij degenen die ze het meest nodig hebben. Een globale Europese aanpak is ook van vitaal belang ten aanzien van de wereldwijde zoektocht naar geneesmiddelen die actief zijn tegen het coronavirus.

Ook in het UZ Leuven dreigt een tekort aan bepaalde geneesmiddelen. "Over het algemeen slagen we er vooralsnog in om de voorraden van de meeste producten aan te vullen. De situatie is echter zeer kritisch aan het worden voor de spierverslappers en het sedatiemiddel Profopol die essentieel zijn bij de behandeling van coronapatiënten die moeten beademd worden. Aan de Belgische farmaceutische inspectie FAAG is een tijd geleden vanuit de ziekenhuizen in ons land een lijst van een twintigtal geneesmiddelen overgemaakt waarover we tijdens deze pandemie absoluut moeten beschikken. Deze dienst is 24 uur per dag bezig om deze te vinden. Dat landen als Frankrijk en het UK geen geneesmiddelen meer uitvoeren bemoeilijkt deze zoektocht. België doet dat momenteel niet", zegt Thomas De Rijdt, hoofd farmacie UZLeuven.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.