Wetsvoorstel tegen terugbetaling maagdenvliesreconstructie

In hun pas ingediende wetsvoorstel vragen de N-VA-kamerleden Valerie Van Peel en Kathleen Depoorter (foto) dat de terugbetaling van de maagdenvliesreconstructie (kostprijs: 117,71 euro, gerangschikt onder vagina- of vulvaplastiek) wordt stopgezet.

In tegenstelling tot de veelheid aan ingrepen die onder een vagina- of vulvaplastiek kunnen worden begrepen, is een maagdenvliesreconstructie nooit medisch noodzakelijk. Bijgevolg is het dus logisch om hiervoor nooit een attestering aan de ziekteverzekering mogelijk te maken. Dit voorstel neemt daarom expliciet in de nomenclatuur op dat een “vagina- en vulvaplastiek” niet mag geattesteerd worden in het geval van een maagdenvliesreconstructie, luidt het.

De kamerleden lichten dat onder meer toe als volgt: “In bepaalde culturen wordt veel belang gehecht aan de maagdelijkheid van de bruid bij de eerste huwelijksnacht. Het bloedend maagdenvlies wordt dan beschouwd als een symbool en “bewijs” van ontmaagding. Bijgevolg bestaat bij sommige vrouwen uit dergelijke culturen de vraag om een maagdenvliesreconstructie uit te voeren.”

Na een omschrijving wat precies het maagdenvlies of “hymen” is – in feite geen vlies  - volgt een beschrijving van de reconstructie of hymenorraphie: “In dit voorstel een ingreep bedoeld waarbij het maagdenvlies strakker wordt gemaakt om bij geslachtsverkeer een bloeding te veroorzaken. Een ingreep waarbij het maagdenvlies geopend wordt of de opening vergroot wordt (hymenotomie) beschouwen we uiteraard niet als een maagdenvliesreconstructie.”

“Vandaag bestaat er geen afzonderlijk nomenclatuurnummer voor de maagdenvliesreconstructie. Niettemin kan de maagdenvliesreconstructie door de arts geattesteerd worden aan de ziekteverzekering via de verstrekking onder de “vagina- en vulvaplastiek”, wat breed gedefinieerd wordt. De nomenclatuur bepaalt hiervoor een honorarium van 117,71 euro, volledig wordt terugbetaald aan de patiënt. Op basis van dit nomenclatuurnummer worden vandaag ook heel wat andere, vaak medisch noodzakelijke, ingrepen vergoed.”

365.000 euro/jaar

Tussen 2013 en 2016 werden jaarlijks gemiddeld zo’n 3.097,25 ingrepen als “vagina- en vulvaplastiek” aangerekend aan de ziekteverzekering, wat naar schatting neerkomt op een kleine 365.000 euro per jaar. Dit omvat ook ingrepen ten gevolge van de bevalling, van brandwonden, traumata of gevolgen van abcessen. Het gaat dus om meer dan alleen maagdenvliesreconstructies.

“In tegenstelling tot de veelheid aan ingrepen die onder een vagina- of vulvaplastiek kunnen worden begrepen, is een maagdenvliesreconstructie nooit medisch noodzakelijk. Bijgevolg is het logisch om hiervoor nooit een attestering aan de ziekteverzekering mogelijk te maken.”

"De ingevoerde toepassingsregel mag niet geïnterpreteerd worden als een impliciete erkenning dat de maagdenvliesreconstructie onder het nomenclatuurnummer van de vagina- of vulvaplastiek zou ressorteren. De toepassingsregel geeft immers net het tegendeel aan: dat de maagdenvliesreconstructie niet mag geattesteerd worden als een vagina- of vulvaplastiek, vermits ze er geen onderdeel van uitmaakt. Uiteraard mag hieruit evenmin geconcludeerd worden dat de maagdenvliesreconstructie onder een ander nomenclatuurnummer zou vallen."

Overbodige verstrekkingen

Artsen moeten zich vandaag in principe onthouden van “overbodige of onnodig dure verstrekkingen ten laste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen”, betogen ze verder. “In praktijk belet dit de betrokken artsen niet om deze verstrekkingen alsnog aan te rekenen aan de ziekteverzekering. Artsen mogen er dus volgens hen geen getuigschrift voor verstrekte hulp voor opmaken. “Merk op dat de arts de maagdenvliesreconstructie nog steeds mag uitvoeren, maar dat de volledige kost van het honorarium gedragen moet worden door de patiënt.”

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • S Vandevelde

    03 juni 2020

    En zo wordt de al zeer kwetsbare vrouw een 2de keer het slachtoffer...