Waalse formatie - PS, MR en Ecolo hebben regeerakkoord voor Waalse regering en Franse Gemeenschap

PS, MR en Ecolo hebben een regeerakkoord bereikt voor de Waalse regering en de regering van de Franse Gemeenschap. Dat akkoord is maandag in Namen voorgesteld door PS-voorzitter Elio Di Rupo, huidig Waals minister-president Willy Borsus en Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet. Het bereikte akkoord bevat onder meer 4 miljard euro investeringen, een optrekking van de werkgelegenheidsgraad, 55 procent minder uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 en een bevestiging van de onderwijshervorming (Pacte d'exellence). "We voeren geen nieuwe belastingen niet en voorzien een begroting in evenwicht in 2024", aldus Di Rupo.

Meer dan 100 dagen na 26 mei hebben het Waalse gewest en de Franse gemeenschap uitzicht op een nieuwe regering. Na een mislukt avontuur met de klaprooscoalitie kond en PS, MR en Ecolo maandag een ontwerp van regeerakkoord voorstellen. Dat akkoord moet wel nog voorgelegd worden aan de verschillende partij-instanties.

Volgens PS-voorzitter Di Rupo koppelt het bereikte akkoord een sociale ambitie aan een ecologische en een economische ambitie. Zo komt er een investeringsplan van 4 miljard euro over de hele legislatuur. Op klimaatvlak is het de bedoeling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent terug te dringen. Verder komt er 400 miljoen euro aan investeringen in openbaar vervoer en voor de zachte weggebruikers. Het voorgestelde moratorium op bijkomende weginfrastructuur (uit de eerdere klaproosnota) blijft behouden, maar er komen wel uitzonderingen, bijvoorbeeld voor de ontsluiting van ziekenhuizen. "Maar er komen geen bijkomende kilometers weginfrastructuur", aldus Di Rupo.

Verder wil Wallonië de werkgelegenheidsgraad met 5 procentpunt opkrikken van 63,7 procent naar 68,7 procent. De veelbesproken onderwijshervorming (Pact d'excellence), met de gemeenschappelijke sokkel tot in het derde jaar secundair, blijft grotendeels behouden.

Wat de ontwikkeling van de regionale luchthavens betreft - een heet hangijzer, zeker tussen Ecolo en MR - lijkt een compromis gevonden. De luchthavens zullen zich verder kunnen ontwikkelen, "maar rekening houdend met de omwonenden", aldus Di Rupo.

Volgens Di Rupo staat er geen enkele nieuwe belasting in het nieuwe regeerakkoord en moet de Waalse regering in 2024 in evenwicht zijn.

Wie de nieuwe minister-president wordt, wordt volgens D

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.