Voor Brussel licht de weg op naar een normaler leven (Vervoort)

"Voor ons licht de weg op naar een leven dat, laten we zeggen, "normaler" is. We zijn deze weg ingeslagen, stapje voor stapje", zei Rudi Vervoort bij de voorstelling van de ambities van de Brusselse regering voor volgend jaar, die in het teken staan van het herstelbeleid om de gevolgen van de Covid 19-pandemie op te vangen.

De coronacrisis heeft zwaar ingehakt op de Brusselse begroting, aldus Vervoort. 2021 wordt afgesloten met een tekort van een miljard euro en de schuld is door de eenmalige uitgaven van de crisis ruim anderhalf miljard gestegen.

De Brusselse regering wil het tekort volgend jaar met 360 miljoen verminderen, dankzij de groei van de ontvangsten met 117 miljoen door onder meer een toename van de gewestbelastingen (70 miljoen) en een verbetering van de parameters van de bijzondere financieringswet. De pandemie zorgde ook voor de vertraging van een aantal investeringen voor in totaal 141 miljoen, terwijl de regering zich 105 miljoen lineaire besparingen oplegt. Daardoor komt het tekort uit op 642 miljoen euro.

De minister-president startte zijn overzicht van de verschillende sectoren niet toevallig met huisvesting. "De grootste en meest flagrante ongelijkheid die deze crisis nog sterker duidelijk heeft gemaakt, is de toegang tot de kwaliteitswoning", aldus Vervoort die de maatregelen voor 2022 van het Noodplan voor het sociaal huisvestingsplan opsomde. Voor het nieuw beleid wordt 35 miljoen voorbehouden voor volgend jaar. Ook wordt de paritaire huurcommissie opgestart. Voorts wordt de huurtoelage verder uitgerold en worden twee vluchthuizen voor jonge LGBTQI's en slachtoffers van geweld geopend.

In het tewerkstellingsbeleid gaat 23 miljoen van de relancemiddelen naar de verlenging van de relancemaatregelen om werknemers die hun job kwijtraakten door de crisis terug aan het werk te krijgen.

Gezondheidszorg

In de gezondheidszorg is voor 2022 een subsidie van 20 miljoen voor de OCMW's voorzien. De helft gaat naar de strijd tegen energiearmoede, de andere helft moet ervoor zorgen dat de Brusselaars hun sociale rechten genieten. Voorts is 55 miljoen voorzien voor bijkomende plaatsen in initiatieven voor beschut wonen (IBW) en psychiatrische verzorgingstehuizen. Daarboven komt nog eens 7 miljoen voor de renovatie van de IBW's. Voorts wordt het personeelsbestand van Iriscare versterkt, vooral in het Departement Beleid Zorginstellingen.

Inzake mobiliteit kondigde Vervoort aan dat het kader van de MaaS (Mobility as a Service) binnenkort klaar zal zijn. Dat moet de verschillende mobiliteitswijzen centraliseren: MIVB, NMBS, De Lijn, TEC, auto's, fietsen, deelsteps, deelauto's, maar ook carpooling en gedeelde parkeerplaatsen centraliseren. Met "MaaS" wordt het mogelijk om via één login en één betalingssysteem gebruik te maken van het volledige mobiliteitsaanbod.

De ontwerpplannen van Mediapark en Josaphat worden grondig herzien om meer ruimte voor te behouden voor natuur. Het is de bedoeling daarover ook te waken bij de overige acht plannen van aanleg.

Wat het bezoldigd personenvervoer betreft, hoopt de minister-president dat ordonnantie die momenteel aan de sector wordt voorgelegd begin volgend jaar definitief kan worden goedgekeurd.

Voor stadsvernieuwing wordt volgend jaar 64 miljoen voorzien om de lokale leefomgeving te verbeteren. En in het luik klimaat wordt ruim 32 miljoen uitgetrokken om de huidige energiepremies voor isolatie op te trekken en de steun voor lage inkomens en lokale overheden te versterken.

Minister-president Vervoort stond ook uitvoerig stil bij de relance, waar hij benadrukte dat de specieke maatregelen voor de secoren die nog steeds onder de crisis lijden worden voorgezet. Hij wees op de opwaartse trend voor de toeristische sector, maar hij waarschuwde dat er nog een lange en moeizame weg af te leggen is om de cijfers van vóór Covid te bereiken, zeker in het zakentoerisme.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.