Vernieuwde terugbetaling van actieve verbandmiddelen bij chronische wonden

Op 1 oktober treedt de nieuwe tegemoetkoming voor actieve verbandmiddelen in werking. Hierin wordt bij patiënten met chronische wonden, die na 6 weken behandeling nog niet genezen zijn, een tussenkomst voorzien van 20% op de verkoopprijs in de officina apotheek. 

 

Hoe bekomt de patiënt de nieuwe tegemoetkoming?

De kosten ten laste van de patiënt komen in aanmerking voor de maximumfactuur (MAF). Zodra het remgeldplafond bereikt is, worden vergoedbare verbandmiddelen integraal terugbetaald in derdebetalersregeling. De tussenkomst is enkel geldig voor verbandmiddelen die zijn opgenomen in de lijst van de terugbetaalbare actieve verbandmiddelen. Het bekomen van de terugbetaling en de eventuele verlengingen hiervan gebeuren op basis van een aanvraag tot terugbetaling die door de behandelende arts of de geneesheer specialist gericht wordt aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds van de patiënt.

Op weg naar een betere patiëntenzorg en kostenefficiënter wondbeleid in België

De toegang tot moderne wondzorg is in België zeer beperkt in vergelijking met andere Europese landen. Een belangrijke oorzaak hiervan is de beperkte terugbetaling van actieve verbandmiddelen. Moeilijk helende wonden kunnen complicaties veroorzaken die dramatisch zijn voor de patiënt: infecties, pijn, functieverlies, misvorming, verlaagd zelfbeeld en sociaal isolement ten gevolge van slecht geurende wonden en potentieel risico op amputatie en/of overlijden.

Actieve verbandmiddelen kunnen dit lijden verminderen. In tegenstelling tot conventionele verbanden bieden moderne wondzorgverbanden tot 50% meer kans op volledige genezing van chronische wonden. De levenskwaliteit van patiënten wordt aanzienlijk verbeterd dankzij minder pijn, minder huidbeschadiging, minder verbandwissels en een bewezen snellere wondheling.

Bovendien is aangetoond dat actieve verbandmiddelen die meerdere dagen kunnen aanblijven, het exsudaat aanpakken en een goed wondhelingsmilieu vormen, een significante impact kunnen hebben op de totale verzorgingskosten.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.