"Vaccinatiebereik in Vlaanderen erg hoog" (Kind en Gezin)

Het vaccinatiebereik in Vlaanderen is erg hoog. Dat blijkt uit gegevens die Kind en Gezin verzamelde. De organisatie publiceert dinsdag diverse cijfers over de gezondheid van pas geboren kinderen zoals prematuriteit, borstvoeding, vaccinatie en het aandeel kinderen dat een oogtest of gehoortest kreeg.

De cijfers van Kind en Gezin tonen dat het vaccinatiebereik in Vlaanderen voor de gratis vaccindosissen in het eerste levensjaar én tweede levensjaar erg hoog is. Zo krijgt 67 procent van de kinderen in de eerste 18 levensmaanden het volledige vaccinatieschema via Kind en Gezin. Minstens 94 procent van de baby's krijgt de eerste dosis van het Hexavalent vaccin tegen polio, difterie, tetanus, pertussis, hepatitis B, Haemophilus influenzae b in de eerste levensmaanden. En ongeveer 92 p rocent van de kinderen krijgt in het tweede levensjaar het vaccin tegen mazelen, bof en rubella. Ook de meeste kinderen die opgroeien in kansarmoede zijn gevaccineerd.

Kind en Gezin verzamelde ook cijfers over borstvoeding. Daaruit blijkt dat 78,6 procent van de kinderen vanaf de geboorte uitsluitend borstvoeding krijgt. In Vlaams-Brabant ligt het percentage het hoogst, in West-Vlaanderen het laagst. Op de leeftijd van 6 weken krijgt nog minder dan de helft van de kinderen uitsluitend borstvoeding. Na 12 levensweken is dat nog 33,8 procent (2017) en op de leeftijd van 26 weken krijgt 12,4 procent (2017) uitsluitend borstvoeding.

In 2018 werd, net zoals de vorige jaren, 7,9 procent van de kinderen prematuur, dat wil zeggen met een zwangerschapsduur van minder dan 37 weken, geboren. 1,1 procent van de levend geboren kinderen kent een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken.

In 2018 kreeg 95 procent van de pasgeboren kinderen een gehoortest (in totaal meer dan 64.000 testen). Bij 1,5 procent was een verwijzing naar een referentiecentrum gehoor nodig. Bij bijna 2 op de 1000 door Kind en Gezin geteste kinderen wordt een aangeboren doofheid of slechthorendheid vastgesteld.

In 2018 voerde Kind en Gezin 104.865 oogtesten uit. Deze testen wordt afgenomen op het consult van 12 of 15 maanden en op het consult van 30 maanden. Qua doelbereik betekent dit dat 84,1 procent van de kinderen geboren in 2015 een oogscreening kreeg.

8,7 procent van de kinderen geboren in 2016 heeft op een leeftijd van 2 jaar overgewicht. Het aandeel kinderen met een lage BMI ligt laag (0,8 procent).

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.