Taskforce Covid geneesmiddelen gaat van start 

De komende weken en maanden zullen er een aantal nieuwe antivirale geneesmiddelen beschikbaar worden. Het Europees geneesmiddelenagentschap is die volop aan het evalueren.Om alle beslissingen rond deze nieuwe middelen te stroomlijnen en coördineren, richt minister Vandenbroucke daarom de Taskforce Covid Therapeutics (TCT) op, voorgezeten door Prof. dr. Dirk Ramaekers.

De TCT krijgt de taak om de aankoop van deze geneesmiddelen, alsook de juiste inzet ervan te coördineren. Deze Taskforce wordt opgericht in de schoot van het Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg KCE.

De acute, gemeenschappelijke internationale noden hebben de ontwikkeling van antivirale geneesmiddelen erg versneld. Zo bracht het EMA Op 19 november 2021 een advies uit over het gebruik van het antivirale middel molnupiravir als COVID-19 behandeling (nog wel in rolling review). Ook startte het EMA die dag met een gelijkaardige review voor een tweede covid antiviral: PF-1332. 

Naast deze orale antivirale middelen, die inwerken op de virusvermenigvuldiging, zijn er ook sinds kort een aantal monoclonale antilichamen goedgekeurd, die binden op het spike-eiwit van het virus zodat het de lichaamscellen niet of minder kan binnendringen. Op 12 november heeft het EMA 2 antilichaambehandelingen voor COVID-19 goedgekeurd, nl. regdanvimab en casirivimab/imdevimab. Deze antilichamen worden toegediend via een infuus binnen de 7 dagen na de start van COVID-19 symptomen.  

Ten slotte is er ook de mogelijke “herbestemming” van producten (bv. fluvoxamine) die reeds op de markt te vinden zijn. Van deze producten verschijnen er nu eveneens studieresultaten (en is het veiligheidsprofiel al beter gekend), waardoor deze eventueel ook kunnen ingezet worden.  

De geneesmiddelenbehandeling is zeker geen substituut voor vaccinatie. De gunstige resultaten daarvan zijn gekend. Vaccinatie is en blijft het allerbelangrijkste wapen in de strijd tegen COVID-19. 

Geen normale tijden

“De COVID-19 behandelingen die binnenkort op de markt zullen verschijnen, zijn mogelijk een innovatie. De werkzaamheid en de veiligheid van deze middelen zal nog maar in beperkte mate aangetoond zijn.  In normale tijden zou een geneesmiddel er niet op deze manier komen, maar dit zijn geen normale tijden,” zegt minister Frank Vandenbroucke.

“Onze gezondheidszorg staat door COVID onder zware druk en we moeten er alles aan doen om die druk te doen afnemen. Als bepaalde antivirale geneesmiddelen een bijkomende beschermingswal tegen COVID kunnen bieden, moeten we daar zeker op inzetten. Ik denk wel dat we dat opnieuw maximaal moeten doen met Europese contracten. De eerste daarvan zijn in voorbereiding.” 

Om alle beslissingen rond deze nieuwe middelen te stroomlijnen en coördineren, richt minister Vandenbroucke dus de Taskforce Covid Therapeutics op. Deze Taskforce zal nauw  samenwerken met de cel geneesmiddelenevaluatie van de Commissie voor Tegemoetkoming van Geneesmiddelen (CTG) van het Riziv, met de FOD Volksgezondheid, en het FAGG. 

De Task Force zal de volgende zaken coördineren: 

·      aankoopbeslissingen,  

·      positionering in het therapeutisch arsenaal/doelpopulatie,  

·      richtlijnontwikkeling zowel 1e lijn als in het ziekenhuis,  

·      health technology assessment (HTA: Een analyse van de veiligheid en klinische werkzaamheid van een geneesmiddel, met inbegrip van een analyse van de verhouding tussen de kosten en de therapeutische waarde) inclusief budgetimpact,  

·      gecontroleerde distributie en de verzameling van outcome-data om de juiste positionering en indicatiestelling te kunnen bijsturen. 

Het eerste advies over molnupiravir is in voorbereiding. Deze adviezen zullen ook publiek beschikbaar worden via de website van het KCE. 

"We voeren op dit moment wel al met Merck onderhandelingen voor een eerste aankoop van 10.000 doses Molnupiravir. Ons land verkiest normaal gezien gemeenschappelijke Europese aankopen, maar deze bilaterale bestelling zal echter opgaan in een gemeenschappelijke EU aanpak wanneer deze gelanceerd is."

Reeds aangekochte Covid geneesmiddelen: 

·      Remdesivir: 24.382 behandelingen in totaal in november 2020, april 2021 en mei 2021 

·      casirivimab/imdevimab : 500 behandelingen in juni 2021 

·      Sotrovimab: 2016 behandelingen in november 2021, 2e aankoop loopt. 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.