Onrustwekkend: “Discontinuïteit overheden door manke staatsstructuur”

“Bij bepaalde overheden ontstaat discontinuïteit wegens te weinig terreinkennis. Zeker bij FOD Volksgezondheid was er veel verloop, de leidinggevenden zijn weg.” Dokter Philippe Vandekerckhove (Rode Kruis Vlaanderen) was niet mals voor onze staatsstructuur, maar ook andere experts uitten expliciet of impliciet forse kritiek op de structuur van onze gezondheidszorg. Die boodschap bleef hangen op het VAV-congres van afgelopen zaterdag.

De bijwijlen hallucinante aanpak van de coronacrisis vormde voor het Vlaams Artsenverbond (VAV) de ideale kapstok voor zijn recentste symposium met als titel: “Na corona eindelijk een zelfstandige Vlaamse gezondheidszorg?”

Voor dokter Philippe Vandekerckhove, CEO Rode Kruis Vlaanderen, kwam daar als een mokerslag de overstromingsramp bovenop. Waarbij Rode Kruis Vlaanderen totaal onterecht met kritiek werd overladen voor zijn hulpverlening, daar waar de mankementen volgens hem overduidelijk in het andere landsgedeelte terug te vinden waren.

“Bij de opstart van de hulpverlening en ons aanbod aan Franstalige collega’s in een poging om  onze inzet te verhogen, moesten we vrij snel stoppen. Nochtans kregen we in een recordtempo 11.000 vrijwilligers bijeen dankzij ons performante platform. Maar heel wat hulp hebben we moeten weigeren om praktische redenen. Van de giften was twee derde uit Vlaanderen afkomstig, 99% van de vrijwilligers kwam ook al uit Vlaanderen. De voorzitter van het Franstalige Rode Kruis was onder de indruk en wou ons platform eveneens gebruiken. We stelden het ter beschikking, ze moesten enkel wat tekst vertalen. Maar op de evaluatie tijdens de eerste personferentie na de ramp was die vertaling er nog niet.”

Qua management liep het ook al in het honderd. “We kregen niet de normale operationele controle. Met onze Franstalige collega’s die kleinschaliger wilden werken, zaten we ongetwijfeld op een verschillende golflengte, want wij wilden opschalen.”

Reputatiedeuk

“Toch stuurden we vele getrainde vrijwilligers te velde en die werden positief geëvalueerd door de bevolking. Niettemin konden we dus nooit opschalen. Zelfs na de verhoging van onze Inzet bleef de kritiek komen omdat we te traag zouden werken, wat niet aan ons lag maar aan de plaatselijke coördinatie en implementatie. Paradoxaal genoeg kwam die kritiek op onze hoofden terecht en bleef het stil op dat vlak langs Waalse kant. Met een enorme reputatiedeuk tot gevolg. Dit is niet voor herhaling vatbaar. In augustus beslisten we om ons terug te plooien omdat we onze hulp niet zoals we wilden konden inschakelen.”

Intussen blijkt dat de massa fondsen die Rode Kruis Vlaanderen inzamelde - al na enkele dagen 4 miljoen, intussen 40 miljoen - moeilijk verdeeld raakt wegens de manke structuren…

Vesder versus Ruisbroek

Dr. Vandekerckhove maakte ook een scherpe kanttekening bij de lening van 1,2 miljard die de federale regering aan het Waalse gewest toekende om de overstromlngsramp te bestrijden: “Ik meen me te herinneren dat dit soort financiële hulp bij de overstroming in het Vlaamse Ruisbroek, federaal afgeblokt werd omdat het om een plaatselijk fenomeen ging…”

Zijn conclusies: er zijn enorme operationele verschillen tussen beide landsgedeelten, er leeft een andere filosofie. Het gaat in se niet eens om een coördinatie- maar implementatieprobleem: het omzetten van middelen op het terrein. Ook kregen we vaak onterechte kritiek van politici omdat we geen zwaar materiaal inzetten, maar dat is onze bevoegdheid niet….”

Rampenparaatheid

De CEO pleit voor de aanpassing van onze basiswetgeving: twee aparte rechtspersonen Rode Kruis zijn nodig. Een andere (retorische) vraag: moeten we nog per provincie georganiseerd  blijven? "De overheid dient de rampenparaatheid na te kijken. Men denkt dat wij er altijd zijn als Rode Kruis Vlaanderen? Dan moeten we meer en sneller bij beslissingen betrokken worden. Bij bepaalde overheden ontstaat discontinuïteit, er is nog te weinig terreinkennis aanwezig. Zeker bij FOD Volksgezondheid was er veel verloop geweest: leidinggevenden die vertrokken zijn. Opnieuw: dit is niet voor herhaling vatbaar”, luidde de eindbalans.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.