Moraalfilosoof Loobuyck pleit voor opkomstplicht vaccinatie

Moraalfilosoof Patrick Loobuyck van de Universiteit Antwerpen pleit in Gazet van Antwerpen voor een opkomstplicht bij vaccinatie. Ongevaccineerden zouden daarbij verplicht worden om zich aan te melden in een vaccinatiecentrum en een document moeten ondertekenen waarop staat dat ze op de hoogte zijn van de mogelijke gevolgen, ook wat betreft het eventueel afstaan van voorrang in de zorg.

De ziekenhuizen worden momenteel overspoeld door een nieuwe coronagolf. Het aantal patiënten met covid-19 op intensieve zorg nadert de 800. Verwacht wordt dat tegen midden december zelfs de kaap van 1.000 coronapatiënten op ICU zou worden bereikt. Woensdag waarschuwde Margot Cloet van Zorgnet-Icuro dat er keuzes zullen moeten worden gemaakt over welke patiënten behandeld worden en welke niet meer.

Gevaccineerden daarbij voorrang geven op ongevaccineerden, is volgens Loobuyck een moeilijke kwestie. "Het zijn niet de ongevaccineerden die de belangrijkste schuldigen zijn van deze crisis. De hoofdschuldige is de overheid, omdat die er niet in slaagt om de burgers en de werking van de ziekenhuizen te beschermen. De pandemie is intussen al twee jaar aan de gang, en toch blijven politici hun beleid in de eerste plaats afstemmen op de bezetting op intensieve zorg. Pas als de ziekenhuizen daar vol dreigen te lopen, neemt de politiek strengere maatregelen. Dat is veel te laat." Loobuyck vindt dat de overheid de signalen in de eerstelijnshulp - de huisartsen - beter moet opvangen en op basis daarvan al maatregelen moet nemen. 

In plaats van vaccinatieplicht - de moraalfilosoof vindt de lichamelijke integriteit immers belangrijk - pleit hij voor een tussenoplossing. Net zoals bij de verkiezingen, zou men de Belgen kunnen verplichten om naar een vaccinatiecentrum te gaan. Als men daar het vaccin tegen covid-19 alsnog weigert, moet men een document ondertekenen waarin staat op de hoogte te zijn van de mogelijke gevolgen. "Bijvoorbeeld dat ze niet in de zorg kunnen gaan werken. En ja, misschien ook dat ze in een noodsituatie als coronapatiënt geen voorrang zullen krijgen op mensen die wel gevaccineerd zijn. Als mensen niet in het vaccinatiecentrum komen opdagen, kan de overheid een boete opleggen", aldus Loobuyck. "Het is ook denkbaar dat wie de vaccinatie weigert, een verplichte solidariteits taks krijgt opgelegd, waarbij die persoon dan een geldsom betaalt die rechtstreeks naar de zorgsector gaat."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.