"Denken niet dat versoepelingen te snel gaan" (Van Gucht)

Het heropenen van de winkels en de uitbreiding van de contactbubbel met maximaal vier personen hebben voorlopig geen effect op de coronacijfers. Dat zei Steven Van Gucht, de interfederale woordvoerder voor de aanpak van het coronavirus, nu voldoende tijd is verstreken sinds het ingaan van de maatregelen om een mogelijk effect te zien. "We denken niet dat de versoepelingen te snel gaan", zei hij vrijdag.

Van Gucht kreeg op de wekelijkse persconferentie van Volksgezondheid en het Crisiscentrum over het coronavirus de vraag of de afbouw van de coronamaatregelen niet te snel gaat, nu die in een stroomversnelling lijkt te komen. En of niet moest afgewacht worden wat het effect is van fase 1B uit de exitstrategie, waarbij op 10 mei de contactbubbel werd uitgebreid met maximaal vier p ersonen en een dag later de winkels heropenden.

"We zijn nu negentien dagen verder. Dat is voldoende om een mogelijk effect te zien. En de cijfers zijn nog altijd goed. We zien voorlopig geen effect van de versoepeling", zei Van Gucht.

Hij wees erop dat burgers slechts geleidelijk aan hun gedrag hebben aangepast, ook al ging de versoepeling op een welbepaald tijdstip in. "We zien dat aan de geleidelijke toename van de verkeersdrukte. Er was evenmin een stormloop op de winkels of aan de kust. Mensen doen het op een verantwoordelijke en voorzichtige manier. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst en voor toekomstige versoepelingen."

Van Gucht zei dat de verantwoordelijken de maatregelen ook geleidelijk en voorzichtig afbouwen. "We volgen dit voortdurend op. We denken niet dat de versoepelingen te snel gaan."

Voor de versoepelingen ingingen, werd rekening gehouden met drie scenario's: een waarbij de epidemie heropflakkerde, een waarbij ze stabiliseerde en een waarbij ze verder afnam. "Voorlopig zitten we in het gunstige scenario", besloot Van Gucht. "Maar het is niet gegarandeerd dat dat zo blijft, want de versoepelingen nemen toe. Zoals ik al aangaf, gebeurde de heropstart ook geleidelijk."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.