Coronamaatregelen wegen op dagelijkse leven (gezondheidsenquête Sciensano)

Het percentage volwassenen dat ontevreden was met hun leven nam aan het eind van het jaar 2021 sterk toe: van 14 procent begin oktober tot 34 procent eind december. Jongeren tussen 18 en 29 jaar oud geven het vaakst aan (37 procent) dat ze ontevreden zijn met hun leven. Dat blijkt uit de negende covid-19 gezondheidsenquête van Sciensano, waarvan  de eerste resultaten werden bekendgemaakt.

Tussen 13 en 23 december - tijdens het hoogtepunt van de vierde golf - namen 22.354 personen deel aan de gezondheidsenquête. Daarmee peilt het gezondheidsinstituut naar de gevolgen van de coronavirusepidemie bij de bevolking.

Op het moment van de bevraging had 45 procent van de volwassenen ooit een covid-19-zelftest afgenomen. Gemiddeld namen deze personen er reeds drie af. De belangrijkste redenen om een zelftest af te nemen, zijn: het hebben van symptomen, een hoog-risicocontact gehad hebben en bij iemand op bezoek willen gaan. Wellicht werd er tijdens de feestdagen meer gebruikgemaakt van de zelftests omdat dit advies sterker werd aangeraden, stipt Sciensano aan.

Slechts 35 procent van de volwassenen met lichte tot matige symptomen, laat effectief een PCR-test afnemen. Deelnemers met symptomen die zich niet laten testen doen dit omdat ze ervan uitgaan dat de symptomen geen reden zijn om zich te laten testen (55 pct), een negatieve zelftest hebben afgelegd (22 pct), denken dat de symptomen een gevolg zijn van een ander gezondheidsprobleem dan een besmetting met het coronavirus (14 pct).

Zevenentachtig procent van de volwassenen was gedurende de periode van de enquête gevaccineerd. De aanmoediging van de directe sociale omgeving is een belangrijke factor voor bijna 50 procent van deze personen. Van de niet-gevaccineerden geeft de helft aan dat niets hen kan overtuigen om zich toch nog te laten vaccineren. Vier op de vijf gevaccineerde volwassen willen een boosterprik krijgen. Heel wat gevaccineerde jongvolwassenen geven aan dat ze nog twijfelen of zelfs niet zullen ingaan op deze uitnodiging.

Het vertrouwen in de vaccins blijft nog steeds groot: 80 procent van de respondenten vindt dat vaccinatie het beste beschermingsmiddel tegen het coronavirus is. Driekwart vindt dan ook dat een werkgever vaccinatie mag aanmoedigen en/of verplichten.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.