Wilsverklaringen bij euthanasie worden onbeperkt geldig

Wilsverklaringen voor euthanasie zullen binnenkort onbeperkt geldig zijn in de tijd. Daarvoor bestaat een meerderheid in de Kamercommissie Gezondheid. Een geamendeerd wetsvoorstel kon echter nog geen go krijgen, omdat N-VA de tweede lezing vroeg. Daardoor moet de finale stemming in commissie nog even op zich laten wachten.

In een wilsverklaring geeft iemand aan voor euthanasie te kiezen indien hij in een situatie belandt waarin hij niet langer bij bewustzijn is en dus niet kan aangeven euthanasie te willen laten uitvoeren. Het document is geldig voor vijf jaar. In de bevoegde Kamercommissie lag dinsdag een wetsvoorstel voor van Barbara Creemers, Séverine de Laveleye en Laurence Hennuy (Ecolo-Groen) met als doel die verplichte vernieuwing af te schaffen.

Met de termijn van vijf jaar wilden de initiatiefnemers in 2002 verzekeren dat de euthanasiewens van de betrokkene up-to-date was. Maar volgens Creemers is dat een onnodige administratieve verplichting voor de patiënt. "Dit betekent voor heel veel mensen een last die van hun schouders valt", aldus het nieuwe Kamerlid. Cijfers uit 2018 tonen aan dat van 30.000 nog levende Belgen de wilsverklaring intussen vervallen was. In 2019 alleen al zouden 7.156 Belgen hun wilsverklaring opnieuw moeten vernieuwen.

Behalve van de groenen kreeg de tekst de steun van PS, sp.a, MR, Open Vld, PVDA en DéFI. "We zijn verheugd dat de stap vooruit die we hebben voorgesteld, een meerderheid heeft gekregen. Het is een bijkomende stap voor een waardig levenseinde voor ernstig zieken, met het grootste respect voor de keuze van de patiënten en hun familie", aldus de drie groene Kamerleden.

Amendementen van PS en Open Vld die ook een go kregen, breiden de reikwijdte van de wettekst uit. Zo wordt ook voor bestaande wilsverklaringen de termijn automatisch onbeperkt, tenzij men verzet aantekent, en zullen bij wilsverklaringen die bij de gemeente geregistreerd zijn, de betrokkenen zullen worden aangeschreven.

Voor CD&V verzette Els Van Hoof zich tegen het voorstel, net als het cdH overigens. Zij benadrukte dat er nooit een grondige evaluatie van de huidige wet heeft plaatsgevonden. Valerie Van Peel (N-VA) onthield zich bij de artikelsgewijze stemming, alvorens de tweede lezing te vragen, "omwille van het immense werk dat nog moet gebeuren".

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.