Uitstel niet-dringende zorg: vergoedingsvoorwaarden sommige geneesmiddelen aangepast

Door de COVID-19-crisis waren de ziekenhuizen genoodzaakt om niet-dringende raadplegingen en zorg uit te stellen, met een mogelijke impact op farmaceutische behandelingen en de verlenging van de machtigingen voor de vergoedbaarheid. Vandaar een aanpassing om te voorkomen dat de behandeling van en terugbetaling aan de patiënt onderbroken zou worden of om sommige zaken te vergemakkelijken.

De onderstaande maatregelen blijven van toepassing voor uitzonderlijke situaties waarin de normale hervatting tijdelijk nog niet mogelijk zou zijn.

Machtigingen voor vergoeding van specialiteiten gebruikt in het kader van medisch begeleide voortplanting: verlenging van de maximale leeftijd met 6 maanden. 

Voor de vergoeding van specialiteiten gebruikt in het kader van medisch begeleide voortplanting (MBV) is de maximale leeftijd verlengd met 6 maanden.

De verleende machtigingen blijven geldig gedurende deze verlengde période. 

Op welke machtigingen is de verlenging van toepassing?

Het gaat om machtigingen afgeleverd door de adviserende artsen aan patiënten waarvan de 43ste verjaardag valt tussen 1 maart 2020 en een nader te bepalen datum in functie van het einde van de inperkingsmaatregelen.

Voor de forfaits MBV1 en MBV2 wordt er een uitzondering gemaakt op de maximale leeftijd voor het doorlopen van een cyclus: de leeftijd verhoogt tot 43 jaar en 6 maanden voor patiënten waarvan de 43ste verjaardag valt op 1 maart 2020 of later.
Voor het forfait MBV3 wordt de leeftijd van 43 jaar verhoogd tot 43 jaar en 6 maanden voor patiënten waarvan de 43ste verjaardag valt op 1 maart 2020 of later.

Wanneer is deze maatregel van toepassing?

Deze bepalingen zijn met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 1 maart 2020 tot een nader te bepalen datum in functie van het einde van de inperkingsmaatregelen.

Antimycotica

De terugbetalingsvoorwaarden van de antimycotica (farmaceutische specialiteiten op basis van voriconazole, posaconazole, isavuconazole, caspofungine en anidulafungine) worden tijdelijk uitgebreid om de terugbetaling mogelijk te maken voor behandeling van bepaalde schimmelinfecties bij COVID-19 patiënten.

Hoelang blijft deze maatregel van kracht ?

Deze bepalingen treden in werking op 1 april 2020 en zijn van toepassing tot het einde van de COVID-19-crisis.

Zuurstoftherapie

Voor zuurstof en de zuurstofconcentrators zal als de lopende machtiging vervalt, deze automatisch verlengd worden met 2 maanden en laat een terugbetaling toe van maximaal 9 periodes van 1 maand. Zo kan de overgang naar langdurige zuurstoftherapie uitgesteld worden naar een latere datum indien nodig.
Onderlinge uitwisselbaarheid van de machtigingen/akkoorden afgeleverd door de adviserend artsen in het kader van zuurstoftherapie: een machtiging/akkoord dat gegeven is voor het ene type zuurstoftherapie is ook geldig voor een ander type zuurstoftherapie.

Deze bepalingen treden in werking op 1 april 2020 en zijn van toepassing tot het einde van de crisis.
Sinds 12 februari 2021 zijn er  een aantal nieuwe zuurstofconcentrators terugbetaald (K.B. 26.01.2021 – B.S. 12.02.2021 - gewijzigd op 01/03/2021). Zij vullen de  reeks zuurstofconcentrators aan die daarvoor al terugbetaald waren.

Oftalmologie: intravitreale injecties Eylea et Lucentis

Publieke officina’s zullen de specialiteiten Eylea® en Lucentis® tijdelijk kunnen afleveren, zodat de toediening ervan mogelijk is in een praktijkruimte (bij een oftalmoloog of in een privé-centrum) die de optimale aseptische omstandigheden garandeert overeenkomstig de richtlijnen van het FAGG.

Hoelang blijft de maatregel van kracht?

Deze bepaling is van toepassing tot een later te bepalen datum die zal worden vastgesteld in functie van de evolutie van de situatie.

Erytrocytenconcentraten: mogelijke alternatieven om transfusies te voorkomen

In het geval van een tekort aan erytrocytenconcentraten, zullen de specialiteiten op basis van IV-ijzer en erytropoëtines terugbetaald zijn, op voorwaarde dat ze bedoeld zijn ter correctie van bepaalde bloedarmoedes om zo te voorkomen dat transfusies nodig zijn.

Hoelang blijft de maatregel van kracht?
Deze bepaling is van toepassing tot een later te bepalen datum die zal worden vastgesteld in functie van de evolutie van de situatie.

Multidisciplinair overleg mogelijk via elektronische weg

Wegens de huidige omstandigheden van de COVID-19-pandemie is elektronisch overleg toegestaan voor multidisciplinair overleg waarvoor normaal gezien de fysieke aanwezigheid van ieder lid vereist is.

Multidisciplinair oncologisch consult (MOC) en de vergaderingen voor de diagnose van idiopathische pulmonale fibrose in het kader van de terugbetaling van de farmaceutische specialiteiten Ofev en Esbriet vallen in het bijzonder onder die maatregel.

Meer info vindt u hier. 

 

 

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.