Samenwerkingsverband met rits zorgverleners van start: Sibe

Samen is Beter (Sibe). Onder die noemer start vandaag een uniek samenwerkingsverband tussen heel wat zorgverleners en zorgorganisaties zoals de huisarts, thuisverpleegkundige, apotheker, het sociaal huis, de ziekenfondsen, de ziekenhuizen,… om de samenwerking te verbeteren rond de patiënt. Die zal naast kostenbesparing ook een efficiëntere zorgverlening genieten.

Alles valt onder het Chronic Care project ‘De Koepel vzw’, gesteund door de FOD Volksgezondheid. Daarmee klaart de mist toch al op rond een van de 12 proefprojecten chronische ziekten die sinds 1 januari 2018 de toelating kregen om te starten. In september zou er meer duidelijkheid komen over waar die projecten nu stonden.  

Het Chronic Care project ‘De Koepel’  is actief binnen de regio Torhout-Oostende-Veurne. Meer dan 80 organisaties uit de gezondheids- en welzijnssector in de regio zijn partners binnen dit project en hebben samen met zorgverleners, chronisch zieken en mantelzorgers nagedacht over het zorglandschap van morgen.

Patiënt beslist mee

‘De Koepel’ definieerde een aantal actiepunten. “De nodige medicatie uitdokteren en overbodige ziekenhuisopnames vermijden horen daartoe en besparen kosten voor de patiënt, de ziekenfondsen en de overheid. Daarnaast willen we de mantelzorg ondersteunen en de sociale contacten van de patiënt verbeteren”, luidt het. Bedoeling is om bij elke actie de patiënt zelf mee te laten beslissen nadat hij helder is geïnformeerd. “Zo ontstaat een nog betere zorg op maat”, schetst Liesbeth Moortgat, projectcoördinator van De Koepel, het project.

Om de informatie te verbeteren voor de bevolking werd een geïntegreerde website voor zowel burgers als professionelen opgezet. “Door de ruime verspreiding van affiches en folders met afscheurstrook via de zorg- en welzijnspartners en via onze gloednieuwe website www.samenisbeter.be willen we elke burger kennis laten maken met ons basisconcept Samen is Beter.” De site is ook ontwikkeld bottom-up, met mensen vanuit het werkveld en een zeer geëngageerde patiëntenfocusgroep.

ZorgID

Sibe lanceert het zorg-ID, dat iedere burger door eenvoudige registratie (op de website of via de folder) kan verkrijgen. Het zorgpaspoort moet de communicatie tussen de patiënt en de zorgverleners ondersteunen. Dit handige kaartje wordt samen met de identiteitskaart bewaard. 

Neem nu de heer D.J. (81 jaar). Hij komt ’s nachts ten val en wordt per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens de opname vraagt men hem wie er aan huis komt voor de verpleging. Volgens mijnheer D.J. komt verpleegster Anneke iedere dag langs. Het duurt een poosje eer het ziekenhuis weet wie ‘Anneke’ is en welke haar contactgegevens zijn. Dat kan verholpen worden met het zorg-ID, een niet- leeftijdsgebonden communicatiemiddel waar alle spilfiguren in de zorg verzameld worden. Door het te bewaren samen met de identiteitskaart wordt het altijd vlot teruggevonden in bv. noodsituaties.

“Naast deze preventieve actie bij alle burgers willen we ons ook focussen op de meest kwetsbare chronische zieken (polyfarmacie, meervoudige ziekenhuisopname, kansarmoede). Als zo’n patiënt gedetecteerd wordt, worden tijdens een gesprek de noden en wensen van de patiënt en zijn eventueel mantelzorger in kaart gebracht. In samenspraak met patiënt, mantelzorger en het professionele zorgteam worden daarna afspraken gemaakt in het raam van zorgcoördinatie, medicatie, casemanagement en/of crisismanagement.”

Meer informatie staat hier.

> Lees ook: september maand van de waarheid voor projecten geïntegreerde zorg

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.