Nomenclatuurhervorming officieel van start (Riziv)

Vandaag werd op het Riziv het startschot gegeven voor een structurele hervorming van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen van de artsen. Drie equipes zullen de hervorming wetenschappelijk ondersteunen.

De nomenclatuur of de lijst van verstrekkingen (raadplegingen, bezoeken en specialistische verstrekkingen) vormt de basis voor de berekening van de artsenhonoraria, van de eventuele remgelden en van de tegemoetkoming voor de patiënten. De lijst bevat ook de concrete toepassingsvoorwaarden om in aanmerking te komen voor hulp via de verzekering geneeskundige verzorging.

De structurele hervorming is een van de grote werven van minister De Block en luidt de volgende veranderingen in volgens het Riziv:

•  onredelijke inkomensverschillen corrigeren tussen huisartsen en specialisten en tussen specialisten onderling;

• de nomenclatuur updaten en aanpassen aan de evoluties in de medische activiteit en nieuwe modellen van zorgverlening (bijv. telegeneeskunde ; multidisciplinaire zorg;...)

• de interne logica, leesbaarheid en transparantie verbeteren van de nomenclatuur;

• incentives invoeren die samenwerking en kwaliteit bevorderen.

Duur: vier jaar

De hervorming streeft ook een internationale standaardisering na en moet verlopen met wetenschappelijke ondersteuning en samenwerking met de sector. Drie equipes zullen deze hervorming wetenschappelijk ondersteunen (ULB (de professoren Pirson en Leclercq die al eerder voorbereidend werk verrichtten, UGent (team Prof. Lieven Annemans) en het consultingbureau Möbius). De duur van het project wordt geraamd op 4 jaar.

Deze hervorming zal in verschillende fasen worden uitgerold:

•  fase 1: herstructureren en aanpassen van de omschrijving van de verstrekkingen;

 • fase 2: de onderlinge verhouding tussen de verschillende verstrekkingen vaststellen op basis van objectieve criteria (professioneel gedeelte van de honoraria)

• fase 3: de werkingskosten evalueren die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de medische verstrekkingen.

De sector (artsen, ziekenhuizen, ziekenfondsen) werkt mee aan de ontwikkeling van deze hervorming die begeleid wordt door een stuurgroep van beleidsverantwoordelijken.

Lees ook: voorgestelde-nomenclatuurhervorming-gewrocht-a-la-belge

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.