‘Oude dame’ Riziv werd 75: enkele ijkpunten

Een blik op enkele welbekende thema's in het pas gepubliceerde jaarverslagzoals controle (plan handhaving) op overconsumptie en de Riziv-administratiekosten. Maar ook op de mogelijke gevolgen van de Brexit waarvoor het Riziv de nodige voorbereidingen moest en moet treffen.

"Op het vlak van het interne beheer van ons instituut was 2018 een zeer druk jaar door de samenwerking in het kader van het project Redesign van de gezondheidsadministraties. Met het oog op onze verhuis eind 2020 werd de digitalisering van onze processen, archieven en documenten in een hogere versnelling gebracht", schrijven administrateur generaal Jo De Cock en zijn adjunct Benoit Colin.

“De "oude dame" van de sociale zekerheid viert in 2019 haar 75ste verjaardag, ze blijft echter een moderne grootmoeder met aandacht voor het welzijn en met een luisterend oor voor haar kinderen en kleinkinderen, voor een beter heden en een betere toekomst!”, besluiten ze. Een greep uit enkele thema’s, geselecteerd door het management.

Opsporing overconsumptie

Zo is er onder meer de controle en het actieplan handhaving in de gezondheidszorg 2018-2020. Daarbij uiteraard ook de opsporing van overconsumptie door de zorgverleners via patiëntenprofielen. Een algemene analyse geeft aan wat er te winnen valt als drie opspoorindicatoren worden ingezet voor de patiënt: onbekende pathologie, veelvuldige contacten met zorgverleners per jaar, maximum 3 geraadpleegde artsen. Een permanente steekproef (EPS) op die basis levert nu al de volgende geëxtrapoleerde resultaten op:

Mogelijke overconsumptie

Type

Aantal patiënten

€ verzorging

€ geneesmiddelen

 

Permanente steekproef

25

€ 37 061

€ 6740

 

Extrapolatie naar de bevolking

1 000

€ 1 482 440

€ 269 600

 

 

Dit slaat op de uitgaven van patiënten, heet het. Daaraan moeten de uitgaven van de opgespoorde zorgverleners worden toegevoegd: niet becijferbare gegevens.

De voorgestelde methodologie zal onder meer de drempels voor elk van de indicatoren vastleggen. De verzekerden en de artsen die de norm overschrijden, zullen worden geselecteerd en aan een onderzoek onderworpen. Zijn de verzekerden in kwestie verbonden aan een arts ‘buiten norm’, dan gaat men over tot een selectie en individueel onderzoek van de betrokken arts. Deze controle moet lopen tussen 1 september 2018 en 31 december 2019.

Brexit

Andere thema’s in het jaaverslag zijn verzorging: kosten en terugbetaling, zorgkwaliteit, medische ongevallen, arbeidsongeschiktheid, zwangerschap en geboorte, socioprofessionele re-integratie en financiering van de verzekering. Het afgelopen jaar trof het Riziv ook voorbereidingen voor een mogelijke Brexit, die in dit domein gevolgen kan hebben voor de terugbetalilng van geneeskundige verzorging en het recht op een arbeidsgeschiktheids- en invaliditeitsuitkering.

Administratiekosten

Enkele kerncijfers nog: het Riziv stelt 1.146 mensen tewerk, bijna de helft op het hoogste ambtenarenniveau (niveau A). Driekwart voert telewerk uit. Het personeel van Smals (dienst Frank Robben) is hier niet in opgenomen. Aan het personeel gaf het Riziv vorig jaar net geen 90 miljoen uit en de werkingsuitgaven voor informatica lagen ietsje onder 25 miljoen.

Van de loontrekkenden kreeg het Riziv ruim 28 miljoen, van de zelfstandigen bijna 2,5 miljoen binnen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.