Appartement aan kust makkelijker fiscaal aftrekbaar

De Broeck, Van Laere & Partners geven in Legal News van vorige maand mee dat de rechtspraak voor woningen die in een vennootschap zitten, gunstiger wordt wat fiscale aftrekbaarheid betreft.

Als een vennootschap een vastgoed dat privé gebruikt wordt, ter beschikking stelt van de bedrijfsleider, kan de kostenaftrek wel degelijk verdedigd worden.

Bezoldigings- en meerwaardetheorie

Daarvoor zijn er volgerns de experts twee manieren: de bezoldigingstheorie die zegt dat de terbeschikkingstelling een vorm van bezoldiging is voor de bedrijfsleider, is een eerste. Het komt er dan wel op aan dat er dan werkelijke prestaties geleverd worden voor de vennootschap.

Eerder al werd een precedent genoteerd (Hof van Beroep Gent, arrest 19 mei 2020) ten gunste van de belastingplichtige. Die had toen ook een expliciet bewijs: In de notulen van de algemene vergadering van de BVBA was namelijk een kort puntje opgenomen waarin gewoon stond dat het voordeel van het appartement toegekend wordt aan de zaakvoerder als bezoldiging.

De tweede manier wordt nu ook meer gangbaar en aannemelijker: de meerwaardetheorie. Dan ziet men het vastgoed gewoon als een goede investering. Tot voor kort was dat nog niet zo zeker, maar de jongste tijd gaan rechtbanken ervan uit dat een appartement aan de kust over de jaren heen een goede belegging vormt.

Essentieel is dan dat de vennootschap het appartement in volle eigendom heeft en dat het niet gaat om (uitdovend) vruchtgebruik. Zowel het Hof van Beroep Gent (3 december 2019) als het Hof van Beroep Antwerpen (14 januari 2020) oordeelden in die zin.

Dat eerste arrest analyseerden De Specialist en MediSfeer indertijd al voor u. Waarbij Legal News nog meldt dat het nog steeds nooit kwaad kan om een dergelijk dossier te documenteren met de evolutie van vastgoedprijzen in de betreffende gemeente.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.