Aantal griepklachten daalt (Sciensano)

In de afgelopen week daalde de totale incidentie van raadplegingen bij de huisarts voor griepklachten naar 144 raadplegingen per 100.000 inwoners (inclusief telefonische raadplegingen). Dat blijkt uit het influenzarapport van het gezondheidsinstituut Sciensano dat wekelijks op woensdag verschijnt.

Het aantal deelnemende peilartsen in Brussel was echter laag, zo wordt aangestipt, en de resultaten moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden. Het aantal raadplegingen steeg bij kinderen van 5-14 jaar en daalde bij volwassenen (behalve in Brussel).

De incidentie van raadplegingen bij de huisarts voor andere acute luchtweginfecties (inclusief telefonische raadplegingen) daalde in alle leeftijdsgroepen.

Vorige week was 31 procent van de testen aangevraagd door de peilartsen positief op SARS-CoV-2, maar de positiviteitsgraad verschilde naargelang de symptomen. Hoewel de patiënten met bevestigde COVID-19, gediagnosticeerd in de eerstelijn nog steeds hoofdzakelijk jongere volwassenen zijn, worden sinds twee weken relatief meer bevestigde COVID-19 infecties onder oudere patiënten (85 jaar of ouder) geobserveerd.

Het aantal sterfgevallen door alle oorzaken neemt toe vanaf week 43 (19 tot 25 oktober) met 3.349 sterfgevallen meer dan verwacht (54,2 pct oversterfte) in België, waarvan 1.553 extra sterfgevallen (60,4 pct oversterfte) in de leeftijdsgroep 65-84 jaar en 1.596 extra sterfgevallen (58,9 pct oversterfte) in de leeftijdsgroep boven de 85 jaar. De oversterfte ligt hoger in Wallonië, met 1.914 extra sterfgevallen sinds week 43 (91,9 pct oversterfte).

Voorlopig vond de piek in de sterfte door alle oorzaken plaats op 7 november met 556 doden, terwijl de piek in de COVID-19-sterfte plaatsvond op 6 november met 214 doden.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.