Vanaf 12 juli kunnen apothekers sneltesten afnemen

Vanaf 12 juli ’21 zullen burgers en patiënten bij meer dan duizend apothekers in België een  snelle antigeentest kunnen laten afnemen. Zo wordt de werklast van de testcentra, huisartsen  en laboratoria verlicht. Heel wat reizigers willen zich namelijk laten testen voor ze op vakantie  vertrekken. 

Wie deze zomer wil reizen, nog niet de kans heeft gehad om zich volledig te laten vaccineren en er ook  niet toe gekomen is om een van de twee gratis PCR-testen te laten afnemen, zal vanaf 12 juli in heel  wat Belgische apotheken terechtkunnen om een snelle antigeentest te laten afnemen. De federale  regering heeft midden juni deze nieuwe mogelijkheid beslist, ter verhoging van de totale testcapaciteit.  Bedoeling is de testcentra, huisartsen en laboratoria de komende maanden niet te laten overspoelen  door testaanvragen van mensen zonder COVID-symptomen.  

Koen Straetmans, voorzitter van APB benadrukt: “Als elk van de minstens 1000 deelnemende  apothekers 10 testen per dag afneemt, dan vergroten we de totale testcapaciteit met maar liefst  10.000 per dag. Deze sneltesting is een logisch vervolg op de informatieve, sensibiliserende en  oriënterende taak van de apotheker.”  

De PCR-test blijft de standaard, vermits deze voor alle landen binnen Europa aanvaard wordt. Elke  Belg die nog niet de kans heeft gekregen om volledig gevaccineerd te zijn, krijgt 2 PCR-testen  terugbetaald.  

Daarnaast heeft de overheid nu ook de mogelijkheid gecreëerd voor de afname van de sneltesten in de  apotheek voor reizigers. Het betreft snelle antigeentesten met een diepe staalname in de neus (of  eventueel een staalname in de keel in combinatie met een ondiepe staalname in de neus wanneer een  diepe staalname in de neus niet mogelijk is).  

Het blijft de verantwoordelijkheid van de burger om na te gaan of het land van bestemming (en de  transitlanden) snelle antigeentesten aanvaarden en hoelang het COVID-testcertificaat geldig is voor de  verschillende lidstaten. Betrouwbare informatie hierover is terug te vinden op de sites reopen.europa.eu en diplomatie.belgium.be

De apotheker die deze dienst aanbiedt, neemt de sneltest af in zijn apotheek. Hij registreert het  resultaat, dat na een kwartier gekend is, via een eForm in de apotheeksoftware dat naar het  gezondheidsinstituut Sciensano wordt verzonden. Het resultaat verschijnt enkele uren nadien reeds op  het COVID-testcertificaat, dat je bijvoorbeeld kan raadplegen op de CovidSafeBE-app van de overheid.  

De apothekers beslissen zelf of zij al dan niet, dus op vrijwillige basis, sneltesten zullen afnemen. De  apothekers rekenen hiervoor op het begrip van de burgers, en kunnen ook doorverwijzen naar een  collega, zodat iedere burger maximaal geholpen wordt. Zowel het aanbieden van de service als de prijs  voor de burger zal duidelijk worden geafficheerd in de apotheek. Er is voor deze snelle antigeentest  geen maximumprijs vastgesteld door de overheid, en deze test wordt niet terugbetaald. De prijs zal  tussen de 25 en 30 euro per test bedragen.  

De apothekers die de door de overheid goedgekeurde antigeentesten afnemen in de apotheek hebben  hiervoor een specifieke opleiding (combinatie van theorie en praktijk) achter de rug en beschikken over  een geschikte ruimte. Het testresultaat wordt direct geregistreerd, bij een positief resultaat wordt  contact tracing opgestart.  

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Frank JONGENEEL

    12 juli 2021

    Dus een apotheker ontvangt meer dan een officieel consult bij de huisarts, voor een sneltest die bij de supermarkt in Nederland te koop is voor € 2,70.