Intramurale zorg goed voor 30%, extramurale voor 26% van uitgaven gezondheidszorg

De top-5 van de uitgaven in onze gezondheidszorg geeft volgens nieuwe cijfers het volgende beeld: intramuraal/curatief/rehabilitatief 30%, niet-opgenomen patiënten (onder meer huisbezoeken) 26,2%, langdurige zorg 22,6%, geneesmiddelen-medische hulpmiddelen 16,5% en preventie 1,7%. Onze gezondheidszorg blijft sterk gemedicaliseerd en geïnstitutionaliseerd, luidt de conclusie.

Ongeveer 30% van de uitgaven voor gezondheidszorg in 2018 gaat naar intramurale curatieve en rehabilitatieve zorg. Dat is zorg die in ziekenhuizen wordt verstrekt. Het gaat dan zowel om de klassieke opnames als daghospitalisaties.

Op de tweede plaats vinden we de zorg terug verstrekt aan niet-opgenomen patiënten. Denk bijvoorbeeld aan huisbezoeken van artsen.

Langdurige zorg, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (buiten de ziekenhuizen) staan op plaats drie en vier.

Preventie blijft het ondergeschoven kindje met nog geen 2% van de uitgaven.

Uitgaven voor gezondheidszorg in België, naar functie (in 2018)

Intramuraal-curatief-rehabilitatief 29,5%
Niet-opgenomen patiënten 26,2%
Langdurige zorg 22,6%
Geneesmiddelen-medische hulpmiddelen 16,5%
Preventie 1,7%

Bron: FOD sociale zekerheid (exclusief administratiekosten)

In België wordt zowat een derde van de zorg verstrekt via ziekenhuizen, maar ook de zorg verstrekt in de ambulante sector is ongeveer even belangrijk. Bij deze laatste gaat het zowel om de zorg bij artsen, tandartsen en andere zorgverstrekkers, als in het kader van thuisverpleging.

Op een derde plaats vinden we de residentiële langdurige zorginstellingen terug. Ook de aankoop van geneesmiddelen en ander hulpmiddelen in apotheken is in België een belangrijke uitgavenpost, die ca. 11% van onze gezondheidsbestedingen uitmaakt (zie onderstaande tabel).

Uitgaven voor gezondheidszorg in België, naar aanbieder (in 2018)

Ambulante sector 34,07
Ziekenhuizen 33,85
Residentiële langdurige zorginstellingen 12,81
Apotheken 11,75
Aanvullende dienstverlening (o.m. patiëntentransport) 2,76
Aanbieders van preventieve zorg 0,77

Bron: FOD soc zekerheid, exclusief administratiekosten

Naast eendimensionale tabellen naar financieringsregeling, functie en aanbieder publiceert de FOD Sociale Zekerheid ook tweedimensionale tabellen. Uit deze gegevens kan men afleiden dat onze zorgconsumptie sterk ‘gemedicaliseerd’ is, en sterk op de geïnstitutionaliseerde zorg is gericht.

In vergelijking met andere EU-lidstaten liggen de uitgaven voor gezondheidszorg afgemeten aan het BBP iets hoger (10,3 vs 9,8%), maar ze liggen dan weer iets onder die van onze grote buurlanden Frankrijk en Duitsland.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Maria Van Breusegem

    28 mei 2020

    Hoeveel percent gaat naar ziekenkassen?

  • Maria Van Breusegem

    28 mei 2020

    Hoeveel percent gaat naar ziekenkassen?