Vandeurzen wil subsidies hulp ter voorkoming genitale verminking en gedwongen huwelijk

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen bereidt een ontwerp van ministerieel besluit voor ter erkenning en subsidiëring van een nieuw gezinsondersteunend hulpaanbod ter preventie van vrouwelijke genitale verminkingen en gedwongen huwelijken, waaronder kindhuwelijken. Hij wil ook de hulpverlening met betrekking tot gedwongen huwelijken gaan ondersteunen. Dat blijkt uit zijn antwoord op een schriftelijke vraag van Lorin Parys (N-VA). 

Parys wees in zijn vraagstelling op het laatste jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat waaruit blijkt dat deze instantie elk jaar verschillende meldingen krijgt over meisjes die dreigen uitgehuwelijkt te worden aan een jongen of een man in hun land van herkomst. Ons land verbiedt nochtans het huwelijk van een minderjarige tenzij de jeugdrechter in zeer specifieke omstandigheden hiervoor toestemming geeft. "Volgens de internationale, niet-gouvernementele organisatie 'Girls Not Brides' zijn er in Nederland jaarlijks 250 dergelijke kindhuwelijken", aldus Parys.

Omdat noch het Meldpunt 1712 noch de vertrouwenscentra kindermishandeling aparte cijfers bijhouden over kindhuwelijken beschikt Vlaanderen volgens Vandeurzen over geen concrete cijfers. "De betrokken diensten worden echter wel degelijk geconfronteerd met deze problematiek. Uit navraag blijkt dat het niet om grote aantallen gaat. Vaak is een gedwongen huwelijk bij minderjarigen een onderdeel van een ruimere verontrustende situatie. Op maat en binnen de geldende processen wordt het dossier desgevallend opgevolgd met desgevallen een doorverwijzing naar het parket tot gevolg", aldus de minister.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.