Koning Boudewijnstichting publiceert acht principes voor zorgvuldige technologie

De Koning Boudewijnstichting (KBS) en het Fonds Dr. Daniël De Coninck voor steun aan de eerste lijn, formuleerden acht principes voor technologische innovaties voor het verbeteren van de gezondheid, het welzijn en de levenskwaliteit. Daarnaast doet de Stichting ook een oproep om de effectiviteitsprincipes te onderschrijven.

Sensoren voor valpreventie, beeldbellen om met een zorgverlener te overleggen, apps om de gezondheid en te ondersteunen, wearables die de lichaamsparameters meten, de digitale technologie verandert de gezondheids- en welzijnszorg, zoveel is duidelijk.

Naar aanleiding van een oproep voor projecten werd de KBS geconfronteerd met tal van technologische tools van verschillende stakeholders. “Vragen die daarbij aan bod kwamen zijn de moeite die gebruikers ondervinden om keuzes te maken met kennis van zaken, de afwezigheid van een kwaliteitsverzekering, de implicatie van de belangrijkste belanghebbenden en de transparantie over het gebruik en het beheer van data”, zo zegt Bénédicte Gombault, coördinator van het project bij de KBS. Vandaar kwam het idee om de stakeholders van diverse horizonten samen te brengen om een richtinggevend kader op te stellen.

Gebruik makend van de methodiek van de toekomstverkenning beschreven de deelnemers de plaats van de gezondheidstechnologie in de samenleving van 2030. Met die denkoefening kwamen ze tot vier (mogelijke) werelden en diverse, extreme scenario’s met bijvoorbeeld het verkopen van persoonlijke gegevens om te overleven in een hyper-individualistische wereld of een alomtegenwoordige overheid die de burgers opspoort om ongezond gedrag te corrigeren.

De groep kwam tot een set van acht effectiviteitsprincipes die de KBS binnenkort zal mediatiseren en waarvan Numerikare al kennis kon nemen. Met de acht Caring Technology Principles wil de groep bakens uitzetten voor de ontwikkeling van technologische innovaties voor een betere gezondheid, welzijn en levenskwaliteit in het dagelijks leven, aldus Bénédicte Gombault.

Call to action

Welke zijn die principes? Onder meer het stimuleren van continue samenwerking tussen alle actoren door de creatie van een geïntegreerd technologisch ecosysteem waarin interoperabiliteit, gestandaardiseerde protocollen en open source (basis) technologie vanzelfsprekend zijn. Doel is ook de burgers vertrouwen te geven in het gebruik van data door hen te garanderen dat ze eigenaar blijven van hun gegevens, de digitale en gezondheidsgeletterheid bevorderen, controlemechanismen voor innovaties ontwikkelen met aandacht voor de content, de veiligheid, de transparantie van de informatie, de opspoorbaarheid, het nut (in vergelijking met de noden van de bevolking) en de doeltreffendheid ervan.

De principes staan integraal op de site ‘caring technology’ en voor mensen met weinig tijd is er een animatie met een samenvatting. De KBS hoopt dat particulieren, organisaties en stakeholders de principes onderschrijven. Dat kunnen ze doen op de site via de button ‘Ik onderschrijf’. De Koning Boudewijnstichting gaat ook een lerende gemeenschap creëren van zorgtechontwikkelaars, onderzoekers, gebruikers, zorgverleners, beleidsmakers, financiers van onderzoek en andere betrokkenen.

Acht principes voor technologische innovaties op mensenmaat

- Zorg ervoor dat de rol van technologie en het gebruik van data faciliterend en ondersteunend blijven.

- Stimuleer continue samenwerking tussen alle actoren door de creatie van een geïntegreerd technologisch ecosysteem waarin interoperabiliteit, gestandaardiseerde protocollen en open source (basis) technologie vanzelfsprekend zijn.

- Geef eerlijke, betrouwbare, transparante en bevattelijke informatie over zorg- en gezondheidsinnovaties. Zorg ervoor dat mensen op een autonome manier echte geïnformeerde keuzes (true consent) kunnen maken.

- Versterk het vertrouwen van mensen en organisaties in het gebruik van data en de ontplooiing van hierop gebaseerde innovaties door hen eigenaarschap te geven over hun eigen data.

- Bevorder de technologiegeletterdheid, gezondheidscompetenties en participatie van alle burgers.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.