AI, mHeath, eHealth: de acht eHealth topics in een nota van de formateurs

Artificiële intelligentie, mHealth en eHealth, Big Data, een Global Mobile Health Lab, hackatons bevorderen en de ethische aspecten niet uit het oog verliezen. De regering wil resoluut en veilig digitaal gaan.  

Actieplan e-Gezondheid 2019-2021 blijft (elektronisch patiëntendossier, globaal medisch dossier, enz.), maar er staan nog meer digitale topics op de agenda. 

1) Digitalisering en innovatie in de gezondheidszorg 

De investeringen worden gedaan in continuïteit op verschillende vlakken, zoals gedefinieerd in het Nationaal Pact voor Strategische hervormingen, met onder meer: 

- Digitalisering en innovatie in de gezondheidszorg. 

- De digitale agenda (inclusief de digitalisering van overheidsdiensten), met strikte inachtneming van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ontwikkeling van het delen van publieke gegevens ten behoeve van burgers en waarde-creërende bedrijven (kmo's, startups, enz.), onder de controle van de overheden. 

- Cyberveiligheid.

2) mHealth en eHealth

Met betrekking tot digitalisering: versterking van het actieplan Digital Belgium en investeringen die het digitale concurrentievermogen van België moeten consolideren. 

Verbetering van digitale diensten door de federale overheid, in het bijzonder mHealth, eHealth en eJustice. 

3) Big data voor gezondheidspromotie  

Ontwikkeling van een federale datastrategie voor het gebruik van big data (en geen individuele data) voor publieke doeleinden, zoals het bevorderen van de gezondheid of het verbeteren van de mobiliteit. 

4)  Een Global Mobile Health Lab

Dankzij zijn universitaire centra en biofarmaceutische centra beschikt België over een wereldvermaarde expertise, vooral op het gebied van vaccins en infectie- (tropische) geneeskunde.

Er komt een Global Mobile Health Lab. De expertise kan dan direct worden toegepast en benut in een mobiel laboratorium dat onmiddellijk en overal ter wereld kan worden ingezet om virusmonsters te verzamelen en te analyseren voor de veilige maar versnelde ontwikkeling van biofarmaceutische oplossingen. 

5) GDPR en Covid

Onlangs werd een Interfederaal Strategisch Plan voor covid-19 ontwikkeld en goedgekeurd door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. Dit gebeurt in overeenstemming met de privacywetgeving en de Europese GDPR-regelgeving. Duidelijke en doeltreffende procedures maken onderlinge uitwisseling mogelijk. Een controle-eenheid op federaal niveau zal alle gegevens in real time verwerken zodat de nodige acties gerichter en opgevolgd kunnen worden. 

6) Hackatons bevorderen

Om crisissen zoals covid-19 te bestrijden, zullen alle mogelijke technologieën worden verkend (vrijwillige apps op de smartphone, een QR-code voor registratie, enz.) en zal innovatie op deze toekomstige gebieden worden aangemoedigd, bijvoorbeeld door hackatons ondersteund door de regering. 

7)  Ethiek en artificiële intelligentie 

De coronaviruscrisis heeft duidelijk gemaakt dat met de ontwikkeling van wetenschap en technologie ook het aantal ethische vragen toeneemt. België moet een kenniseconomie worden die hogstaande ethische normen hanteert waarbij wetenschappelijke vrijheid en fundamentele burgerrechten elkaar niet in de weg staan, maar elkaar versterken. Daarom gaat het kabinet onderzoeken hoe we nieuwe ethische afwegingen kunnen realiseren op belangrijke terreinen als privacy, bio-ethiek, robotica en artificiële intelligentie. 

8) Een elektronische overheid  

De regering zal een meer uniforme strategie voor e-overheid ontwikkelen om toekomstige digitale prioriteiten en openbare aanbestedingen beter te coördineren, met name op basis van één digitale toegangspoort. Om de samenwerking te bevorderen kan een aanvullend centraal investeringsbudget worden ingezet. Er zullen incubators worden opgericht om de ontwikkeling van digitale projecten binnen de administratie te vergemakkelijken en om de samenwerking met de privésector zoveel mogelijk te ondersteunen. Er komen kleinschalige testprojecten rond GovTech, waar innovatieve startups en scale-ups aan kunnen meewerken. 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.