Vergeet niet om incidenten met medische hulpmiddelen te melden (FAGG)

U gebruikt als arts dagelijks medische hulpmiddelen. In de overgrote meerderheid van de gevallen zijn er geen problemen. Toch zijn incidenten met medische hulpmiddelen niet uitgesloten.

De verplichte melding van incidenten door gezondheidszorgbeoefenaars is de basis van het proces om medische hulpmiddelen te controleren en te verbeteren, en vormt een aanvulling op de melding door fabrikanten of hun gemachtigden. Zo krijgt het FAGG een zicht op de incidenten op het terrein.

In 2017 werden 1.704 incidenten met medische hulpmiddelen gemeld aan het FAGG. Slechts 14% van die meldingen kwam van gezondheidszorgbeoefenaars zoals u.

Wat moet u precies melden?
Niet alle incidenten moeten aan het FAGG worden gemeld, enkel deze die voldoen aan de volgende drie criteria:

  • er heeft zich een incident voorgedaan met een medisch hulpmiddel;
  • het medisch hulpmiddel is vermoedelijk de oorzaak van het incident;
  • het voorval heeft geleid (of had kunnen leiden) tot het overlijden of een ernstige aantasting van de gezondheid van de patiënt of de gebruiker van het medisch hulpmiddel.

Hoe kunt u melden?
Om de melding van incidenten te vergemakkelijken, zijn op de website van het FAGG verschillende meldingsformulieren en een informatief document beschikbaar. Ga naar www.eenincidentmelden.be voor meer informatie.

Wenst u meer informatie?
Bekijk de video over het melden van incidenten met medische hulpmiddelen: de gezondheidszorgbeoefenaar is de eerste schakel.

Bekijk de video met alle informatie over medische hulpmiddelen

> Alles wat u moet weten op www.medischhulpmiddel.be.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.