Elektronisch voorschrijven mogelijk zonder EMD dankzij “PARIS”

Om elke voorschrijver de mogelijkheid te bieden om elektronische voorschriften aan te maken buiten het Elektronisch Medisch Dossier (EMD) – in afwachting van een veralgemeend gebruik van het EMD - stelt het Riziv gratis een toepassing ter beschikking die een minimale service biedt: "PARIS" (Prescription & Autorisation Requesting Information System).

Het grootste nut biedt de toepassing aan huisartsen, specialisten, tandartsen en vroedvrouwen in in een situatie waarin ze (tijdelijk) geen toegang hebben tot hun softwarepakket voor het beheer van het patiëntendossier of tot het informaticasysteem van het ziekenhuis. Denk aan huisbezoeken, bezoeken in woonzorgcentra, tijdens een consultatie in het ziekenhuis.

Of ook aan wie (nog) niet beschikt over een EMD zoals sommige categorieën van specialisten,
voorschrijvers die nog enkel een beperkte praktijk hebben of het beroep niet meer in de klassieke zin van het woord uitvoeren, oudere voorschrijvers op het einde van een actieve praktijk.

Service
"PARIS" biedt hen een minimale service voor het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen (en voor niet-geneesmiddelen zoals bv. vitamines).

Mogelijkheden:

  • een voorschrift aanmaken
  • vanaf uiterlijk 15 september 2021, op vraag van de patiënt, een « VISI-vlag » plaatsen op een voorschrift. Deze visualisatievlag is een functie waarmee de voorschrijver, in overeenstemming met de wens van de patiënt, kan bepalen of alle apotheken of geen enkele apotheek de inhoud van een voorschrift kunnen consulteren.
  • de lijst van de voorschriften raadplegen, aangemaakt door de voorschrijver, maar nog niet afgeleverd
  • een voorschrift annuleren dat nog niet afgeleverd werd
  • de feedback raadplegen, door de apothekers verstuurd, over de af te leveren voorschriften.

Opgelet:

In tegenstelling tot wat het Riziv eerder aankondigde in juli 2017 zal “PARIS”  geen minimale service aanbieden voor de elektronische machtigingsaanvragen voor geneesmiddelen van hoofdstuk IV. Hiervoor bestaat al een webtoepassing op het eHealthplatform, de CIVARS-toepassing.
Er is geen interactie met het EMD of met andere systemen voor gegevensdeling voorzien.


Toegang
U vindt de PARIS toepassing op de website van het eHealth platform  onder de rubriek “Online diensten”, of klik hier om de PARIS toepassing te openen.

Op voorstel van de Society for Dental Medicine asbl, kan de MyParis.be domeinnaam ook worden gebruikt als toegangspunt tot het programma (https://myparis.be/)

"PARIS" is toegankelijk:

  • op een desktop, laptop, tablet en smartphone
  • door een authenticatie via uw elektronische identiteitskaart (en uw pincode) TOTP, Itsme, ...


Een inschrijving op een lijst van gebruikers is niet nodig, maar het Riziv raadt u wel aan om u te 
abonneren op alert, om u op de hoogte te kunnen houden van de eventuele toekomstige aanpassingen aan "PARIS".

Hulp bij technische problemen
Als u een foutmelding krijgt of technische problemen ondervindt bij het gebruik van “PARIS”: contacteer het eHealth-contactcenter om de oorzaak van het probleem te identificeren. Stuur in het geval van een foutmelding altijd een printscreen naar het eHealth-contactcenter, met een beknopte toelichting bij het probleem (wat wou u doen, wat deed u net voordat u de foutmelding kreeg, tijdsperiode, enz.).
Als u aanhoudend technische problemen ondervindt, dan kunt u weldra terugvallen op het ‘noodprotocol’ (in voorbereiding) als de verplichting in werking treedt.

Indien u niet herkend wordt door PARIS als zorgverlener en u vermoedt dat deze foutmelding te wijten zou kunnen zijn aan het feit dat u niet meer opgenomen bent in het referentiebestand van de actieve zorgverleners, stuur een mail naar artsen-tandartsen@riziv-inami.fgov.be (artsen en tandartsen) of nursenl@riziv.fgov.be (vroedvrouwen).


Als u vragen heeft over de PARIS-toepassing in het algemeen: stuur een mail naar secr-farbel@riziv.fgov.be.
Meer informatie
Brochure of folder
PARIS gebruikershandleiding
 Bijkomende uitleg
Geneesmiddelen voorschrijven voor ambulante patiënten

> Lees ook: dematerialiseert u mee of zegt u nee?

> Elektronisch voorschrijven zonder emd dankzij PARIS

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.