Vandenbroucke: "20 euro extra gmd wordt voor eind januari uitbetaald"

De 20 euro extra die voorzien was voor de huisartsen? Kathleen Depoorter (N-VA) vroeg ernaar vanmiddag tijdens de discussie in De Kamer. Minister Vandenbroucke moest er uitleg geven op een massa vragen, onder meer over de spuitjessaga. De minister beklemtoonde dat de 20 euro extra aan de huisartsen uitbetaald wordt voor eind januari.

Eerder gaf ook hij toe dat de spuitjes- en naaldenvoorraad mogelijk naar een flessenhals gaan. Dat althans als we  zes dosissein in plaats van vijf uit een flacon willen halen, waarvoor een 1-milliliterspuit nodig is, "een recent gegeven waarop het moeilijk anticiperen was. Op termijn kan dit een logistieke gap zijn tot midden maart. Dus zoeken we nog bijkomende spuitjes. Het zou ons kunnen beletten om de zes dosissen uit de flacon te halen in plaats van vijf."

Hiervoor kreeg hij de wind van voren van Kathleen Depoorter (zie verder).

Wie kan het vaccin toedienen? De minister legde uit dat men in essentie een beroep doet op verpleegkundigen en dat er meldpunten komen voor wie zich vrijwillig wil inschakelen. Onder meer gepensioneerde tandartsen hadden zich daarvoor bij De Specialist aangeboden.

"We hopen dat we geen beroep moeten doen op het principe van de wet van 6 november 2020 waardoor men bij onbeschikbaarheid van voldoende verpleegkundigen naar de noodrem moet grijpen en indien nodig deze bevoegdheid moet delegeren aan anderen."

"Verder is het heel belangrijk dat een  arts aanwezig is tot 30 minuten na toediening", beklemtoonde minister Vandenbroucke, "voor het geval dat er een allergische reactie optreedt of een anafylactische schok. Dat laatste is uiterst zeldzaam. Een anafylactische schok voor het vaccin van Pfizer zou zich bijvoorbeeld maar voordoen bij 1 persoon op 100.000."

Verder werd gesuggereerd dat de aanmoediigngspremie voor het zorgpersoneel van 985 euro bruto (te betalen voor 31 december 2020) door sommige ziekenhuizen niet betaald zou zijn, maar daar had Frank Vandenbroucke geen weet van: "Op die premie moet uiteraard wel belasting betaald worden."

Een item dat vanmorgen al in de belangstelling stond, was of het aantal voorziene vaccinatiecentra niet overdreven was. Vandenbroucke meende dat dit eerder een discussie was voor experts, maar "in de taskforce vaccinatie zitten heel wat experts en ik heb geen reden om aan hun standpunt te twijfelen." 

"Het neemt niet weg dat vooral het veiligheidsaspect in deze belangrijk is: er moeten instructies komen daarvoor. Als dat allemaal goed georganiseerd is, dan zie ik niet in waarom we in Vlaanderen geen 120 centra kunnen hebben."

"Het neemt niet weg dat de vaccinatiecampagne steeds zal worden besproken en herzien zoals ik al geregeld aangaf: science in time. De taskforce zal u daarover preciezere antwoorden kunen geven, dit is materie voor de deelstaten."

> Lees ook: Kathleen Depoorter verwijt Vandenbroucke gebrek aan vooruitziendheid

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.