Fedris: 15.279 aangiften van coronaslachtoffers in de zorgsector eind januari 2021

Een update van het rapport “Monitoring van de gevolgen van COVID-19 op de werkgelegenheid en de sociale bescherming en België” leert ons verder onder meer dat de tweede Covid-golf in oktober leidde tot een piek van het aantal aanvragen arbeidsongeschiktheid wegens COVID-19 (9600).  Het totaal aantal nieuwe aanvragen arbeidsongeschiktheid  stijgt echter niet uit boven het niveau van 2019.

De Working Group Social Impact Covid -19 (WG SIC) zorgde voor de update. De WG SIC bestaat uit vertegenwoordigers van de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid en de POD Maatschappelijke Integratie, evenals vertegenwoordigers van de Belgische Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid (OISZ), Sigedis, Statbel, de Nationale Bank van België en het Federaal Planbureau.

Nog enkele bevindingen:

Jongeren, werkenden uit lagere loonklassen en kortgeschoolden lijken in december sterker oververtegenwoordigd in de tijdelijke werkloosheid dan tijdens de eerste golf. Tot november waren 393.944 werknemers gecumuleerd over 2020 meer dan 52 dagen tijdelijk werkloos geweest.

Tijdens de eerste weken van januari is het aantal aanwervingen in de privé-sector beperkter dan vorig jaar, maar het saldo van instroom en uitstroom in/uit tewerkstelling blijft positief. Het aantal uitzendkrachten ligt in deze periode zo’n 5 à 10% lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

Volgens voorlopige gegevens bevond 10,9% van de bevolking zich in 2020 in een situatie van materiële en sociale deprivatie. Er zijn belangrijke verschillen tussen diverse categorieën, maar voor alle categorieën liggen de beschikbare cijfers op hetzelfde niveau als in 2019.

Het volledig rapport vindt u op de webpagina van de WG SIC.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.