Dirk De Wolf: "Als je snel en efficiënt wil zijn bij vaccinatie, heb je persoonsgegevens nodig"

Gevraagd naar de problemen over de regeling rond privacy en vaccinatie, liet Vlaams topambtenaar dokter Dirk De Wolf optekenen dat op dat vlak dringend regelgeving nodig is, zeker in het licht van een mogelijke volgende pandemie. Hij deed dat wel in eigen naam.

Voor enkele pertinente vragen heeft de Vlaamse overheid vooraf wel juridisch advies ingewonnen. Zo is op de volgende twee vragen het antwoord duidelijk:

  • Kan een vaccinatiecentrum reservelijsten aanleggen? Ja.
  • Mag men die mensen opbellen? Ja.

"Het enige wat niet kan, is mensen nog opbellen voor een uitnodiging als ze manifest geweigerd hebben om te komen en als ze dat ook zo digitaal of op een andere manier aangaven", aldus de administrateur-generaal.

Anderzijds uitte de GBA (gegevensbeschermingsautoriteit) geregeld forse kritiek op een aantal huidige werkwijzen en het protocolakkoord voor de vaccinatiestrategie. De wetgeving daarover verschilt naargelang het beleidsniveau?

Persoonlijke levenssfeer versus contactopsporing/vaccinatie

Daarop had dokter De Wolf een eigen (persoonlijke) reactie klaar waarop hij aandrong op een duidelijke regelgeving: "Het parlement of de parlementen moeten zich echt buigen over een regelgeving die een afweging maakt tussen de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de effectiviteit die men verwacht, zowel voor contactopsporing als vaccinatie. De twee zijn uitermate moeilijk verzoenbaar."

"Ik geef grif toe dat Taiwan en Singapore efficiënter, effectiever en sneller zijn in de contactopsporing omdat er geen regelgeving is die de private levenssfeer beschermt. De afgelopen 12 maanden was dat bij ons een continu probleem. Zo kwam de vraag van de burgemeesters waarom ze over bepaalde gegevens niet konden beschikken. Dat speelde de zomer fel op. De reden is altijd juridisch."

'Efficiënte contactopsporing vergt persoonsgegevens'

"Het parlement keurde dan in december het decreet goed dat toestond om gegevens van medische aard over te maken aan de burgemeesters in het raam van de contactopsporing. Maar ik hoop dat een van de lessen uit deze pandemie is dat we daar grondig over moeten nadenken vooraleer de volgende pandemie zich aandient. In ieder geval: als je effectief en snel wil zijn, heb je persoonsgegevens nodig."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.