Brusselse apothekers en huisartsen versterken overleg

De Apothekersvereniging van Brussel (UPB-AVB), Huis voor Gezondheid en het Réseau Multidisciplinaire Local de Bruxelles (rml-B) startten in 2012 een project op om de samenwerking tussen huisartsen en apothekers aan te moedigen. Samen ontwikkelden ze de tweetalige "Handleiding voor een kwalitatief overleg tussen apotheker en huisarts".

In deze handleiding staan vier verschillende thema's centraal:

·         ‘Het voorschrift’

·         ‘Magistrale bereidingen’

·         ‘Misbruik en verslaving’

·         ‘Zorgtrajecten’

De keuze voor deze thema’s kwam er omdat uit een bevraging van de doelgroep (huisartsen en apothekers) daar de nood tot samenwerken het grootst bleek.

Elk thema is opgebouwd uit een pakket met daarin contactfiches, een handleiding en een presentatie. Hierdoor zijn de thema's gebruiksklaar en onmiddellijk inzetbaar om een overleg mee te organiseren en te structureren.

Alle info hierrond vindt u sinds kort hier.. De gegevens zijn uiteraard ook interessant voor gezondheidswerkers buiten Brussel.

De insteek van de site is het gemak waarmee een medisch farmaceutisch overleg (MFO) kan georganiseerd worden nog vergroten, zodat nog meer zorgverleners aan een MFO in hun regio kunnen deelnemen.

Nog op het programma, op vrijdag 24 mei 2019 rond lunchtijd, staat een tweetalige, gratis train de trainer rond deze pakketten. Gratis ook buiten Brussel.

Op deze manier blijft geen enkele vraag rond onze pakketten en rond de organisatie van een MFO onbeantwoord.

> dorien@huisvoorgezondheid.be

> www.huisvoorgezondheid.be             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.