Vaccinatierisico’s: perceptie & feiten (Dr. Dirk Himpe)

Het ligt politiek misschien gevoelig gender te gebruiken als criterium om een bepaald vaccin al of niet aan te bieden. Toch zou een genderongelijke distributie van Vaxzevria de globale blootstelling aan het tromboserisico misschien kunnen reduceren, bepleit dokter Dirk Himpe.

"Het omdopen van het AstraZeneca Covid19-vaccin naar Vaxzevria belet niet dat rapporten over zeldzame stollingsstoornissen blijven opduiken. Recent, op 28 april, blijkt alweer een vrouw van 54 jaar eraan gestorven in Québec. De risicoperceptie rond dit vaccin kan gemakshalve worden afgedaan als uitsluitend het gevolg van negatieve framing door ‘influencers’."

"Toch zijn m.i. terecht veel vrouwelijke risicopatiënten bezorgd en kan hun twijfel niet zomaar weggewuifd. Er is meer aan de hand dan een wat overdreven risicoperceptie, toegeschreven aan o.a. teveel media aandacht."

"Inderdaad, uit het rapport van 24 maart l.l. (EMA/PRAC/157045/2021) van het Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) van de EMA (European Medicines Agency) blijkt toch één en ander bij een snelle ad hoc analyse."

Odds ratio

"Toen het rapport werd opgemaakt, waren naar verluidt al circa 20 miljoen eerste dosissen van Vaxzevria toegediend en 269 gevallen met de zeldzame tromboses gerapporteerd. Het betrof 166 vrouwen, 95 mannen en 8 waarvan het geslacht onbekend is. Medische confirmatie bleek er maar voor 102 casussen. Een bijzonder lage incidentie en het vaccin wordt dus onverminderd gebruikt."

"Toch ging het tussen de 60% à 65% van de gevallen om vrouwen, bijna 2/3. In deze beperkte analyse zijn daarom alle 8 niet-gender geïdentificeerde gevallen bij het mannelijk contingent gevoegd om zo de mogelijke bias op het genderverschil te dempen. De odds ratio (MedCalc® Software) toont duidelijk een statistisch significant hoger risico bij vrouwen dan bij mannen, ervan uitgaand dat de 20 mio toegediende dosissen ongeveer fifty/fifty over de geslachten verspreid werden."

Tabel ut infra:

Aantal Gender Odds ratio (CI) P
  Vrouw Man    
Rapporten: 269 166     103 1,61 (1,26 - 2,06) 0,0001
Bevestigd: 102 63       39 1,62 (1,08 - 2,41) 0,0186

"In de vaccinatiestrategie wordt met deze feitelijkheid weinig rekening gehouden. Vrouwen hebben wel een groter relatief risico. De NNH (Number-Needed-to-Harm) leert dat er al per 60.240 toegediende dosissen bij vrouwen 1 casus werd gerapporteerd tegenover voor mannen maar 1 casus per 105.262 dosissen."

"Burgers hebben enkel de keuze zich al of niet te laten vaccineren. Weigeren van één bepaald vaccin staat quasi gelijk met niet te willen gevaccineerd worden. Het algemeen belang primeert terecht in de policy van de overheid; dat is evident en aanvaardbaar in deze fase van de epidemie."

Beleidskeuze

"Nochtans zou Vaxzevria alleen aan mannen toedienen mogelijk een aantal vrouwen, zeker onder de 65 jaar, minder schaden. Op zich een haalbare beleidskeuze op populatieniveau. Het voorzien van individuele keuzes kan vaccinatiecampagnes ook ten goede komen [N Engl J Med 384; e62(1-3)]."

"Het ligt politiek misschien gevoelig gender te gebruiken als criterium om een bepaald vaccin al of niet aan te bieden. Toch zou een genderongelijke distributie van Vaxzevria de globale blootstelling aan het tromboserisico misschien kunnen reduceren."

"Is het toevallig dat uitsluitend mannelijke BV’s (Minister Vandenbroucke, de professoren Van Ranst en Van Damme, Marc Coucke) blijkbaar het Vaxzevria kregen en dat dan ook nog expliciet kenbaar wordt gemaakt?"

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Philip MUYLAERT

  08 mei 2021

  Beste Dirk,

  Ik ben blij van U nog eens iets te horen.
  Maar ik ben ook vooral blij, dat er eindelijk eens iemand deze zaak ook medisch bekijkt, iemand die niet alleen sterk onderlegd is in het statistisch interpreteren van deze ASTRAnomische cijfers, maar ook een zeer degelijke "on the field" ervaring heeft met levende patienten.
  Voor geneesheren die hun patient voor zich hebben (in ons geval, slapend op de tafel ), wordt de statistiek veel minder belangrijk, dan de outcome van dit ene individu.
  Dan wordt het zeer moeilijk, om zich neer te leggen bij een simpel "statistisch niet significant", hoe klein ook, als er toch een, welliswaar kleine, nuttige maatregel kan genomen worden.
  De statistici die, met een zekere afstandelijkheid, oordelen over de complicaties en wachten op meer duidelijkheid tot er genoeg casussen of er genoeg correlatie kan aangetoond worden, doen mij denken aan een soort late autopsie van de massa.
  Wij, als geneesheren, willen leren uit elke autopsie, en proberen zo snel mogelijk onze techniek aan te passen, om deze ene lijkschouwing, tenslotte een nederlaag, te kunnen vermijden in de toekomst.
  Uw uiteenzetting wijst duidelijk aan, dat er weldegelijk, medisch gezien, iets kan verbeterd worden aan het beleid van de vaccinatie.

  Wat ik persoonlijk trouwens nog steeds mis, is een studie over de variatie in frequentie van thromboses bij bijvoorbeeld oudere mannen met metastatische prostaatkanker, een van de belangrijkste doodsoorzaken bij deze
  aandoening, ik geef maar een voorbeeld!
  Deze "ongelukken" verdwijnen echter in de talloze cijfertabellen, en komen maar aan het licht door een meer gedetailleerde studie zoals de uwe.
  Maar dat kunt U alleen maar grondig analyseren, wanneer er hierover voldoende gedetailleerd cijfermateriaal bestaat.
  Het gaat hem natuurlijk, in dit geval van prostaat-CA, over een zeer zeldzame ziekte bij mannen, echt een quantité négligeable!

  Nogmaals bedankt voor uw medisch wetenschappelijke, en niet louter numerieke, kijk op het cijfermateriaal
  die de cijferwetenschappers ons bezorgen.

  Groeten ( ook aan bolleke ) en hou U gezond,

  Philip Muylaert

 • Anthony CORNELISSEN

  03 mei 2021

  Ik heb in mijn 39 jarige carrière geen enkel medicijn weten onrleven met zoveel mortaliteit en morbiditeit. Ze zeggen omwille van het algemeen belang. Is het dan om het algemeen belang dat er toch wel zoveel mensen wereldwijd moeten sterven, mensen die niet ziek zijn. Ik raad iedereen aan die zoiets meemaakt de regering te dagvaarden wegens schuldig verzuim. Als de mens zijn vaccin mocht kiezen is de situatie anders, maar nu leven we in een dictatuur van Pinikio ( De Croo) en Guiseppe ( Van den Broecke )

 • Marc DE MEULEMEESTER

  03 mei 2021

  Beste Dr. Himpe
  Ge zijt nog geen haar veranderd : vrouwen behoren nu 1 x tot het zwakke geslacht en het is nog altijd beter dit vaccin dan bleekwater !