Dematerialisatie geneesmiddelenvoorschrift en toekomstige innovaties (Marc Moens)

Dematerialisatie – een mijlpaal voor het elektronisch voorschrift Recip-e en een verdere digitalisering binnen de gezondheidszorg waardoor meer tijd voor de zorg vrij komt, samen met nog meer informatie die de kwaliteit van de zorg bevordert, en dit dankzij de digitalisering van het administratief proces, meent Recip-e voorzitter Marc Moens.

"Recip-e vzw is een organisatie van zorgverstrekkers die meer dan 10 jaar geleden werd opgericht vanuit een al langer bestaande feitelijke vereniging met als doel de digitalisering van de voorschriften te realiseren. Recip-e vzw is een organisatie van de zorgverstrekkers, voor de zorgverstrekkers en voor de patiënten (eindgebruikers) waarmee ze een professionele vertrouwensband hebben.'

'Recip-e is ook de benaming voor de applicatie die toelaat het elektronisch voorschrift op te stellen (voorschrijvers), af te halen (apothekers) en - met de dematerialisatie op komst – real time het elektronisch voorschrift te beheren (patiënten).'

'Deze applicatie is intussen enorm geëvolueerd, en staat net voor de mijlpaal van de implementatie van de dematerialisatie van het geneesmiddelenvoorschrift, met name vanaf 1 juni 2021 bij de publieke officina ’s en ten laatste op 15 september 2021 bij de voorschrijvers (artsen, tandartsen, vroedvrouwen). Een patiënt zal dan op basis van zijn eID zijn producten kunnen afhalen bij de apotheker (papierloos), ook al kan hij ook de huidige optie van papier of digitaal voorschrift via een app blijven gebruiken."

"Er zullen dus meerdere opties zijn naast de bestaande. De patiënt zal net zoals in andere sectoren, veel digitaler zijn en zijn gezondheid kunnen beheren. Self-empowerment en overleg met de zorgverstrekkers vanuit de kennis over de eigen gezondheidstoestand zal ook leiden tot meer mogelijkheden voor kwalitatieve zorg. Het betreft hier immers niet alleen een aanpassing van hoe de patiënt het kabinet van de arts verlaat, of hoe hij naar de apotheek gaat. Het betreft evenzeer een stimulering van de interactie tussen zorgverstrekker en patiënt."

Proeven

"Sinds december 2020 is er een pilootstudie opgestart waarbij een aantal testapotheken met de nieuwe software in productie wordt getest. Het aantal apotheken met verschillende testsoftware werd geleidelijk aan opgevoerd, waardoor de kinderziektes uit de verschillende softwares werden gehaald, alvorens alle apotheken in productie te zetten."

"Sedert april 2021 werd een aantal testartsen met huisartsen – en specialistenpakketten toegevoegd, en werd er ook gewerkt met testpatiënten die via www.mijngezondheid.be zelf hun voorschriften konden beheren. Hierdoor heeft Recip-e de ganse keten getest vooraleer op grote schaal in productie te gaan."

"De Recip-e applicatie bestaat uit een centrale database op servers die heel veilig gehost worden. Softwarehuizen ontwikkelen hun eigen software die Recip-e integreert zodat de eindgebruiker kan werken via Recip-e. De arts creëert voorschriften die op de Recip-e server beveiligd bewaard worden en de apotheker kan de voorschriften op de Recip-e server via zijn software raadplegen op een beveiligde manier. Ook de patiënt kan de database raadplegen en zijn voorschriften beheren, en gebruiken om naar de apotheker te gaan. Dit alles verloopt met behulp van de basisdiensten van het eHealthplatform."

"Om Recip-e efficiënt te doen werken is dus een geheel van coördinatie van diensten noodzakelijk: hosting van Recip-e, hosting van eHealth, software van eindgebruikers, connecties tussen de verschillende elementen die in de keten van de Recip-e dienst zitten waaronder ook het monitoren van het systeem en de werking van de basisdiensten van eHealth."

Dematerialisatie

"Naar aanleiding van de nakende dematerialisatie werden heel wat optimalisaties gerealiseerd in de tweede helft van 2020, met name in de architectuur en de hosting van Recip-e om klaar te zijn voor een gebruik op veel grotere schaal en om een grotere stabiliteit te verzekeren. De monitoring van de applicatie Recip-e werd sinds juni 2020 helemaal aangepast aan de meest recente technologie zodat foutdetectie in een vroeg stadium gebeurt en incidenten kunnen worden voorkomen. Daarnaast werd sedert half juli 2020 de connectie geoptimaliseerd tussen Proximus, de hosting provider van Recip-e, en de hosting provider van eHealth, Smals."

"Tevens werd er gewerkt aan de “Business Continuity” processen (BCP) van basisdiensten van eHealth ter hoogte van de dienst Recip-e, waardoor een uitval bij eHealth weinig of geen impact zou mogen hebben op Recip-e. Voorwaarde is dat ook de softwarepakketten in de keten deze “Business Continuity” mee implementeren. Dit ligt niet in de handen van Recip-e zelf."

"Recip-e heeft bovendien sedert 22 november 2020 een heel nieuw “state of the art” opschaalbaar BCP platform voorzien bij de eigen hosting provider, Proximus. Recip-e heeft dit gerealiseerd in 5 maanden tijd. Dankzij het innovatieve monitoring systeem, is Recip-e vzw ook in staat om de performantie van het nieuw geïnstalleerde platform en het effect van de verschillende BCP-acties in real time te meten en te laten aanpassen."

Uitbreiding

"Ten slotte werd ook het operationele team van Recip-e fors uitgebouwd met een sterke professionalisering van de ontwikkeling en het beheer van de applicatie tot gevolg. Sedert half 2020 kan Recip-e vzw probleemloos werken aan efficiënte vernieuwingen."

"Recip-e vzw beschikt intussen over heel wat business ervaring. De noden van zowel de voorschrijvers, de afleveraars als de patiënten goed zijn gekend door de vele contacten met de stakeholders en door integratie van de feedback van de eindgebruikers-zorgverstrekkers “by design” in de organisatie via het beheer van Recip-e vzw. Het bestuursorgaan van Recip-e vzw bestaat immers uit vertegenwoordigers van de verenigingen van zorgverstrekkers zoals die zetelen in het RIZIV-Verzekeringscomité."

"Naar de patiënt toe treden de zorgverstrekkers op vanuit een vertrouwensband met hen. De zorgverstrekkers zijn dus – via hun vertegenwoordigers in het bestuursorgaan van Recip-e vzw - bij uitstek geschikt om het doeleinde van de in vertrouwen aangemaakte data te beheren en het business proces uit te werken."

"Door de enorme business kennis opgebouwd bij Recip-e vzw  en de integratie van de eindgebruiker “by design”  in het bestuur van de organisatie, is het mogelijk om, naar de toekomst toe, de applicatie zodanig aan te passen dat de verwijsvoorschriften direct kunnen worden mee genomen in dezelfde flow als de geneesmiddelenvoorschriften.

Stroomlijnen

"Door rekening te houden met de analogieën tussen deze beide types voorschriften kunnen nieuwe standaarden in één design worden toegepast voor zowel de geneesmiddelen- als de verwijsvoorschriften. Toekomstige implementaties van innovaties zowel op beleids- en business- als op technologisch vlak kunnen op die manier gestroomlijnd worden. Uiteraard is er hiervoor wel voldoende personeelscapaciteit nodig."

"Vanuit het enorme voordeel in business- en technische kennis in het operationele team, de integratie van de zorgverstrekkers by design in de organisatie van de vzw en de vertrouwensband die zorgverstrekkers met hun patiënten continu opbouwen, is Recip-e vzw vragende partij om een wettelijke verankering van haar werking te voorzien. Hierdoor kan het basissysteem van Recip-e gegarandeerd worden voor alle inwoners van het land, en is de werking van het aanmaken en afleveren of uitvoeren van voorschriften ook in de goede handen van de zorgverstrekkers zelf. Zij zijn immers elke dag betrokken partij, en kennen de noden van een basisdienst als de beste."

"Samengevat, Recip-e is klaar voor de toekomst."

"Samen met de dematerialisatie bereidt Recip-e zich voor op de volgende mijlpaal: het elektronisch verwijsvoorschrift."

Dr. Marc Moens.

Voorzitter Recip-e vzw.

> Lees ook: dematerialiseert u mee of zegt u nee?

> Elektronisch voorschrijven zonder emd mogelijk dankzij PARIS

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.