Zorgkassen vragen indexatie van zorgbudget

De Vlaamse zorgkassen pleiten ervoor om het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden aan te passen aan de index. In twintig jaar tijd is de vergoeding met amper 5 euro toegenomen, klinkt het.

Mensen met hoge zorgkosten hebben recht op een zogenaamd zorgbudget, van maximaal 130 euro per maand. Met dat geld kunnen zij onder meer hulp aan huis, een verblijf in een woonzorgcentrum, dagopvang of mobiliteitshulpmiddelen bekostigen. Op dit moment hebben meer dan 270.000 Vlamingen recht op zo'n zorgbudget voor zwaar hulpbehoevenden. Elke Vlaming ouder dan 25 jaar betaalt daarvoor jaarlijks een zorgpremie van 54 euro. 

De zorgkassen vinden het niet kunnen dat het zorgbudget de voorbije twintig jaar amper met 5 euro gestegen is. De premie die elke Vlaming betaalt, is sinds 2001 echter wel gestegen van 10 naar 54 euro, door de indexatie. "Dit valt moeilijk uit te leggen", klinkt het bij Luc Van Gorp, voorzitter van het Vlaams Intermutualistisch College. 

De vijf zorgkassen pleiten er dan ook voor om het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden te koppelen aan de index. Daarvoor zou komend jaar een extra budget van minimaal 4 miljoen euro nodig zijn, afhankelijk van de gekozen index. "Dat is niet meer dan een billijke inhaalbeweging. Iedereen kan vroeg of laat met een zorgnood geconfronteerd worden. We moeten er alles aan doen dat die zorg voor iedereen betaalbaar blijft", besluit Van Gorp.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.