Verzekeringscomlté maakt 162,5 miljoen vrij voor nieuw gezondheidsbeleid

Ziekenfondsen, zorgverstrekkers en zorgvoorzieningen willen meer investeren in de honoraria van logopedisten, tandartsen, kinesisten en vroedvrouwen. Het Verzekeringcomité van het Riziv heeft in totaal 162,5 miljoen euro vrijgemaakt voor nieuw gezondheidsbeleid, meldt het Nationaal Intermutualistisch College maandag. Er gaat ook extra geld naar de geestelijke gezondheidszorg.

Met de nieuwe investeringsvoorstellen hopen de ziekenfondsen en zorgverstrekkers de problemen van onderwaardering in de zorgsector weg te werken en supplementen voor patiënten te voorkomen. Zo maakt het Verzekeringscomité op jaarbasis ongeveer 48 miljoen euro vrij voor tandartsen, 32 miljoen voor logopedisten, 40 miljoen voor kinesisten en 6,9 miljoen voor vroedvrouwen. Ook voor thuisverpleegkundi gen en specialisten in het ziekenhuis voorziet het begrotingsvoorstel extra geld. Die investeringen moeten tegen 2025 volledig worden ingezet. 

Het comité zegt dat hun voorstellen vooral aandacht hebben voor welzijn, waardig werk voor zorgverleners en de toegankelijkheid van zorg en geestelijke gezondheidszorg. Zo wordt er ook bijna 36 miljoen euro worden geïnvesteerd in die sector.  

In totaal keurde het Verzekeringscomité een budget van 37,3 miljard euro goed voor volgend jaar. Dat voorstel werd met meer dan 80 procent aanvaard. Enkel een groot deel van de vertegenwoordigers van de artsen stemde volgens de ziektenfondsen tegen. Het comité benadrukt dat de begroting onder moeilijke omstandigheden is opgesteld, omdat "de groeinorm van 2 procent deels geneutraliseerd werd door verschillende regeringsmaatregelen".

Het voorstel van het Verzekeringscomité pleit ook voor de automatische toekenning van de Verhoogde Tegemoetkoming aan werklozen en langdurig zieken. Daarnaast willen ze het statuut van samenwonende voor de individuele toekenning van de Verhoogde Tegemoetkoming aan langdurig zieken afschaffen. Die maatregel vraagt een investering van ongeveer 20 miljoen euro.  

Het budgetvoorstel moet op 16 oktober nog worden goedgekeurd door de Algemene Raad van het Riziv. Daarin gaan de sociale partners, de federale overheid en de ziektenfondsen met elkaar in overleg.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.