Balans FAGG tijdens het Belgische voorzitterschap van de EU

Van 1 januari 2024 tot 30 juni 2024 was België voorzitter van de Raad van de Europese Unie, een periode waarin het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) een centrale rol speelde. In zes maanden tijd organiseerde het FAGG meer dan twintig evenementen en vergaderingen om de samenwerking en de dialoog tussen de lidstaten en de Europese instellingen te bevorderen. Het FAGG blikt terug op deze intense maanden en de belangrijke verwezenlijkingen.

De lidstaten debatteerden over de toekomst van de Europese Gezondheidsunie. Deze besprekingen resulteerden in een document "Conclusies van de Raad" die de volksgezondheidsprioriteiten zullen bepalen.

Het FAGG droeg actief bij tot deze onderhandelingen en benadrukte het belang van de continuïteit van de bevoorrading van kritieke geneesmiddelen, de invoering van een "Critical Medicines Act" om de afhankelijkheid van invoer te verminderen en tekorten te voorkomen en een gemeenschappelijke aanpak voor de strategische opslag van essentiële geneesmiddelen. Een onafhankelijke databank om de behoeften van patiënten en de samenleving in kaart te brengen, een project dat wordt geleid door België via het Federaal Expertisecentrum op het gebied van Gezondheid (KCE), werd ook benadrukt. Daarnaast werd er gesproken over een betere regionale samenwerking voor de toegang tot innovatieve geneesmiddelen en richtsnoeren om het antibioticagebruik terug te dringen.

Bij de herziening van de Europese geneesmiddelenwetgeving, voorgesteld in april 2023, werd onder het Belgische voorzitterschap aanzienlijke vooruitgang geboekt op gebieden als geneesmiddelentekorten, stimulansen voor innovatie, toegang tot geneesmiddelen, weesgeneesmiddelen en pediatrische geneesmiddelen.

De eerste lezing van de hoofdstukken over procedures en vergunningen is afgerond.

De Critical Medicines Alliance, een Belgisch initiatief om tekorten aan geneesmiddelen te voorkomen door de productie en internationale samenwerking te versterken, werd officieel gelanceerd. De European Health Emergency Response and Preparedness Authority (HERA) identificeerde 11 kritieke geneesmiddelen via een onderzoek. Het FAGG en zijn administrateur-generaal Hugues Malonne zullen tot eind 2024 een leidende rol spelen in de stuurgroep van deze alliantie.

Vigilantiesysteem
Als voorzitter van het netwerk van Heads of Medicines Agencies (HMA) organiseerde het FAGG besprekingen op hoog niveau. Het gaat onder meer om de ontwikkeling van een opleidings- en professionaliseringsprogramma voor experten van geneesmiddelenagentschappen, een verzoek aan de Europese Commissie om een gezamenlijke actie voor te stellen voor de versterking van de capaciteit en de governance op het gebied van kunstmatige intelligentie en een vigilantiesysteem om de impact van nieuwe wetgevingsvoorstellen op de farmasector te beoordelen. De versterking van de toeleveringsketen voor geneesmiddelen was ook een prioriteit.

Op 17 en 18 april 2024 organiseerden het FAGG, het RIZIV en het KCE een conferentie gewijd aan onvervulde gezondheidsnoden. Coördinatie op EU-niveau is essentieel om doeltreffend in te spelen op de geïdentificeerde prioritaire behoeften.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.