Vlaams Belang wil minder wachtlijsten, masterplan zorgpersoneel en maximumfactuur rusthuizen

Vlaams Belang trekt naar de verkiezingen met het verkiezingsprogramma "Vlaanderen weer van ons". Dat bestaat uit drie pijlers: meer Vlaanderen, meer koopkracht en minder immigratie, aldus  partijvoorzitter Tom Van Grieken aan het slot van het programmacongres in het ICC in Gent. In de zorg pleit Vlaams Belang ervoor om de wachtlijsten (kinderopvang, geestelijke gezondheidszorg, huisartsen) af te bouwen, een masterplan op te stellen voor het zorgpersoneel en een maximumfactuur voor rusthuizen.

De partijraad van Vlaams Belang keurde zondagvoormiddag het verkiezingsprogramma goed. Dat werd op het congres in de namiddag toegelicht door de verschillende lijsttrekkers voor de Vlaamse, federale, Europese en Brusselse verkiezingen.

In de zorg pleit Vlaams Belang ervoor om de wachtlijsten (kinderopvang, geestelijke gezondheidszorg, huisartsen) af te bouwen, een masterplan op te stellen voor het zorgpersoneel en een maximumfactuur in te stellen voor rusthuizen. Ook voor de sociale huisvesting is een masterplan nodig, stelde Guy D'Haeseleer, Vlaams fractieleider in Oost-Vlaanderen. Hij wilde ook dat de renovatieplicht bij de verkoop van een woning geschrapt wordt.

"Iedereen beseft dat de Belgische constructie uitgeleefd is en dat de Vlamingen nu eindelijk moeten én kunnen kiezen om hun toekomst in eigen handen te nemen", stelde Van Grieken vast. Enkel 'opperstrateeg' Bart De Wever gelooft nog dat België hervormd kan worden, sneerde hij naar zijn N-VA-collega. "Een stem voor de N-VA, ook federaal, is een stem voor Franstalig links. Een stem voor de N-VA is dus een weggegooide stem!", besloot hij.

Een tweede pijler van het programma is de koopkracht. "Werken moet in de eerste plaats weer lonend worden. Niet de Vlaming leeft boven zijn stand, maar wel de Belgische staat", aldus Van Grieken. "En voor Vlamingen die uit de boot vallen moet er een stevige sociale zekerheid zijn, maar dan moeten we dringend stoppen met het OCMW van gans de wereld te spelen", vervolgde de voorzitter. 

Bijzondere bijdrage sociale zekerheid op de schop

Vlaams Belang pleit voor een drastische verlaging van de lasten op arbeid, zei Antwerps lijsttrekker voor de Kamer, Lode Vereeck: "We betalen torenhoge belastingen, maar krijgen daar disproportioneel weinig voor terug". De partij wil daarom de belastingvrije som optrekken naar het niveau van het leefloon. Ook de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid moet op de schop. Bovendien moet het tarief van de tweede belastingschijf van de inkomensbelasting dalen van 40 naar 30 procent. Die maatregelen moeten ervoor zorgen dat iemand met een mediaan maandloon 230 euro netto per maand extra overhoudt, rekende Vereeck voor.

De derde pijler van het programma is niet meteen een verrassing: minder immigratie. "De impact van de massamigratie op tal van beleidsdomeinen - en dus op het dagelijkse leven van de burgers - is nauwelijks te overschatten", aldus Van Grieken. "Immigratie is de olifant in de kamer voor al die andere partijen, waar ze liever niet over praten. Wel, als zij er niet over praten, dan zullen wij dat wel doen, want wij willen opnieuw baas worden over onze toekomst, baas worden over onze eigen grenzen en vooral opnieuw baas worden en blijven over ons eigen land!" 

Het Vlaams Belang pleit voor een 'fundamentele paradigmashift', lichtte Kamerfractieleidster Barbara Pas toe. Asielzoekers moeten per definitie in eigen regio worden opgevangen en wie illegaal Europa (probeert) binnen te komen, kan nooit nog verblijfsrecht krijgen. Een actieve opsporing van illegalen door de invoering van de wet op woonstbetredingen moet een efficiënt terugkeerbeleid mogelijk maken. "Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) weigert België onaantrekkelijk te maken voor asielzoekers", sneerde Pas.    

Tom Van Grieken benadrukte dat het Vlaams Belang wil besturen. De partij heeft volgens hem, gelet op de lijsttrekkers, ook het personeel om te besturen. De vraag is of het Vlaams Belang zal besturen, "maar wat ik wel weet, is dat we niet gaan toestaan dat onze politieke tegenstanders dat gaan bepalen. Dat gaan politieke analisten niet bepalen. Dat gaan noch Voka noch ABVV bepalen".  Het is voor de voorzitter de kiezer die dat gaat bepalen: "Die cruciale vraag zal de kiezer beantwoorden.  En de keuze is helder. Stemt u op al die andere partijen, dan weet u wat u krijgt. Meer van hetzelfde. Meer immigratie, meer staatsschuld, meer onveiligheid. Maar stemt u massaal op ons, maakt u ons de grootste, dan krijgt u echte verandering. Want het Vlaams Belang kiest met dit programma resoluut voor een Vlaanderen dat weer van ons is", besloot hij.

Inzake veiligheid en justitie merkte lijsttrekker voor het Brussel Parlement Bob De Brabandere op dat de grootstedelijke problemen al lang niet meer beperkt zijn tot de grootsteden, maar intussen ook merkbaar zijn in de steden rond de hoofdstad. De criminaliteitsstatistieken moeten ook de nationaliteit en afstamming vermelden.

Britt Huybrechts (Kamer, Vlaams-Brabant) en Annick Ponthier (Kamer, Limburg) schoven een gemeenschapsdienst voor jongeren naar voor, in het leger of een andere dienst. Huybrechts en fractieleider in het Brussels Parlement Chris Janssens  namen het Vlaams subsidiebeleid voor linkse en 'woke'-initiatieven op de korrel.

Jan Verleysen, lijsttrekker van de Brusselse Kamerlijst, pleitte voor de omvorming van de Vaste Comissie voor Taaltoezicht tot een echter rechtbank.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.