VBS nieuwe voorzitter van Mdeon

Mdeon, het deontologisch gezondheidsplatform dat inmiddels uit 29 verengingen bestaat, publiceerde zopas zijn jaarverslag over 2023. Enkele belangrijke cijfers daaruit. Het VBS zal met Jean-Luc Demeere de voorzittersrol waarnemen dit jaar. Het neemt die rol over van Bvas.

Samen met de beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector en de industrie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, verenigt Mdeon zo de belangrijkste actoren uit de gezondheidssector.

Enkele kerncijfers over de visumprocedure.

  • In 2023 werden in totaal 4.608 visumaanvragen behandeld. Dat vertegenwoordigt gemiddeld 18,3 dossiers per werkdag. Driekwart van de ingediende visumaanvragen heeft een visum verkregen, een percentage dat zelfs stijgt tot 96% goedkeuringen na herindiening van de geweigerde dossiers. 
  • De gastvrijheid aangeboden aan de gezondheidszorgbeoefenaars opgenomen in de in 2023 goedgekeurde visumaanvragen, bedraagt 49.936.477 euro (een stijging met ongeveer 2,5 miljoen).

Ruim driekwart specialisten

  • 79% van de 28.808 deelnames die het voorwerp uitmaakten van een visumaanvraag slaat op artsen-specialisten, gevolgd door verpleegkundigen die 10,2% van de deelnames vertegenwoordigen. Daarmee dalen de specialisten lichtjes tegenover 2022 (82%). De verpleegkundigen steken de huisartsen voorbij.
  • Op de 621 ondernemingen die in 2023 visumaanvragen hebben ingediend, zijn er 260 buiten België gevestigd. Ze vertegenwoordigen 26% van de visumaanvragen. 
  • 89% van de wetenschappelijke bijeenkomsten die in 2023 het voorwerp van een visumaanvraag hebben uitgemaakt, heeft plaatsgevonden binnen Europa, waarvan 15,7% in België en 14,9% in Frankrijk. 

Mdeon publiceert jaarlijks eveneens een activiteitenverslag in het kader van de Sunshine Act. Deze jaarverslagen zijn hier terug te vinden. De gegevens van 2023 zullen raadpleegbaar zijn in het transparantieregister vanaf eind juni 2024. 

> Bvas neemt voorzittershamer Mdeon over

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.