Vandenbroucke wakkert concurrentie aan op markt biologische geneesmiddelen

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) legt maatregelen op om de concurrentie tussen de producenten van biologische geneesmiddelen sterker te laten spelen. Dat moet ertoe leiden dat ziekenhuizen meer gebruikmaken van goedkopere alternatieven. Vandaag gebeurt dat nog onvoldoende, wat een aanzienlijke kost voor de ziekteverzekering met zich meebrengt, zegt minister Vandenbroucke.

Elk jaar gaat er ongeveer 1,7 miljard euro uit die ziekteverzekering naar de terugbetaling van biologische geneesmiddelen die de ziekenhuizen aankopen. Volgens de minister wijzen "diverse signalen" op een gebrek aan concurrentie tussen de producenten van die geneesmiddelen. Voor veel producten lijken er barrières te worden opgeworpen in de opdrachtdocumenten met als gevolg dat de concurrentie tussen verschillende farmaceutische bedrijven niet ten volle kan spelen, luidt het.

Vandenbroucke neemt daarom maatregelen om de marktdynamiek op te krikken. Want als de concurrentie niet eerlijk verloopt, bestaat het risico dat de markt onaantrekkelijk wordt voor zogenaamde biosimilars - zeg maar de goedkopere alternatieven voor een biologisch referentiegeneesmiddel. Daardoor zullen de prijzen niet dalen én bestaat het risico op verschraling van het aanbod, wat ons land dan weer blootstelt aan tekorten.

"Onnodig dure geneesmiddelen kopen is een verkwisting waar uiteindelijk alleen de gezondheidszorg en de patiënten de dupe van zijn", zegt de minister, die daarom vier maatregelen neemt over hoe de openbare aanbestedingen voortaan moeten gebeuren.

  1. Vastleggen van voorwaarden en termijnen waarbinnen ziekenhuizen een openbare aanbesteding moeten plaatsen: het KB voorziet een verplichting voor ziekenhuizen om een overheidsopdracht te gunnen of toe te kennen voor biologische geneesmiddelen binnen een termijn van 9 maanden na het vergoedbaar en beschikbaar worden van de eerste biosimilar op de Belgische markt. Zo zitten ziekenhuizen niet vast aan een oud contract eens er een nieuwe speler is.  
  2. Opleggen van een maximale duur van de overheidsopdracht: een overheidsopdracht moet voldoende lang lopen om continuïteit voor patiënt, ziekenhuizen en farmaceutische bedrijven te garanderen. Anderzijds mag de opdracht niet te lang lopen, zodat de markt opnieuw kan worden opengesteld voor goedkopere alternatieven. Het KB beperkt de duur van de eerste opdracht tot twee jaar, jaarlijks verlengbaar tot maximaal vier jaar.   
  3. Het KB legt een aantal criteria vast die niet in rekening mogen worden gebracht bij het plaatsen van de openbare aanbesteding. Het gaat onder meer over overbodige gunningscriteria die referentiegeneesmiddelen te veel bevoordelen ten opzichte van biosimilaire geneesmiddelen.  
  4. Er zal een tweejaarlijks verslag gepubliceerd worden over de toepassing van deze maatregelen, met oog op een evaluatie.  

Het KB werd in het Staatsblad gepubliceerd en treedt begin deze maand in werking. "Eerlijke concurrentie zal een gunstig effect hebben op de kostprijs voor de overheid, en overigens ook prijsdalingen sneller uitlokken. Maar bovenal garanderen we dat onze Belgische markt aantrekkelijk blijft voor alle biologische geneesmiddelen, en dat is ten voordele van de patiënt", besluit hij.

Op de Medaxes Day van begin dit jaar lichtte de minister al een tipje op van de sluier over zijn maatregelen.

> Vandenbroucke denkt aan voordelen voor wie kostenefficiënt voorschrijft

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.