Sciensano: tal van anomalieën vastgesteld na controle Rekenhof

Het Rekenhof stelde bij zijn controle van de verrichtingen die in 2021 in de algemene boekhouding en in de begrotingsboekhouding werden geregistreerd, heel wat, soms significante anomalieën vast.

Zopas legde het Rekenhof zijn verslag "179e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2021 van het algemeen bestuur, de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen" voor aan het federaal parlement.

Er werd ook een passage gewijd aan Sciensano.

In 2021 bedroegen de uitgaven van Sciensano 97,3 miljoen euro en het balanstotaal 142,3 miljoen euro. De COVID-19-crisis heeft een aanzienlijke impact gehad op de activiteiten van de instelling door de toename van het werk (onderzoek, analyses, rapportering), aldus het Rekenhof. "Zo stegen de uitgaven met 15,5 miljoen euro in vergelijking met het vorige boekjaar."

"De algemene dotatie van de FOD Volksgezondheid bedroeg 40,6 miljoen euro in 2021. Bovendien boekte Sciensano inkomsten voor de doorfacturering van de kosten voor onderzoeksprojecten (39,9 miljoen euro) en de facturering van wetenschappelijke analyses (8,9 miljoen euro)."

Soms significante anomalieën

Het Rekenhof stelde bij zijn controle van de verrichtingen die in 2021 in de algemene boekhouding en in de begrotingsboekhouding werden geregistreerd, heel wat, soms significante anomalieën vast.

Zo formuleert het Rekenhof aanbevelingen over de internebeheersingsmaatregelen in het kader van de financiële en boekhoudkundige processen, de conformiteit van de financiële overzichten in het licht van het boekhoudkundige en budgettaire referentiesysteem, de opmaak van de jaarrekening gebaseerd op een exhaustieve inventaris van de bezittingen, schulden, rechten en verplichtingen. Als antwoord heeft de instelling zich ertoe verbonden de meeste aanbevelingen uit te voeren.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.