Raad voor Apothekers komt eraan

De apothekers krijgen nog deze legislatuur hun federaal adviesorgaan: de Raad voor Apothekers. Dat schrijft het vakblad 'De Apotheker' maandag. De oprichting van de raad stond in het 'Meerjarenkader voor de patiënt met de officina-apothekers' dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block en de apothekersverenigingen op 15 maart 2017 voorstelden. Het wetsontwerp ligt momenteel bij de Raad van State voor advies.

"Zo'n adviesorgaan heeft twee functies", legt Joëlle Pieters, hoofd van de cel Adviesorgaan en Beroepsuitoefening bij de FOD Volksgezondheid uit. "Enerzijds kan het door de overheid geconsulteerd worden als er advies nodig is, anderzijds kan het op eigen initiatief ook advies uitbrengen. Zo'n raad geeft advies onder andere over de specifi eke competenties die nodig zijn, over de samenwerking met andere zorgverleners, over de begeleiding van patiënten (bijvoorbeeld: langdurige opvolging van patiënten, de huisapotheker voor chronische patiënten) en over de implementatie van nieuwe wetenschappelijke en technologische evoluties".

De andere zorgberoepen hebben al langer zo'n adviesorgaan, maar Pieters wijst erop dat de zaak bij de apothekers complexer was omdat de werking van de apothekers niet alleen afhangt van de FOD Volksgezondheid, maar ook van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

De nieuwe Raad zal bestaan uit 16 apothekers (zowel officina-apothekers, ziekenhuisapothekers, klinisch biologen als industriële apothekers), twee artsen en twee afgevaardigden van de patiëntenorganisaties. De Raad is tweetalig en covert alle Belgische apothekers.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block is tevreden dat de Raad van Apothekers nog deze legislatuur op poten staat: "Een apotheker staat tussen de mensen en is als geneesmiddelenexpert perfect geplaatst om een patiënten te begeleiden in hun medicatiegebruik. Het concept van de 'huisapotheker' dat we vorig jaar hebben gelanceerd is daar een mooi voorbeeld van. Met de oprichting van deze federale raad willen we die rol als zorgverlener nog versterken: de federale raad zal adviezen verlenen over de taken en verantwoordelijkheden van apothekers, maar bijvoorbeeld ook over de samenwerking met de andere zorgverleners of over het gebruik van nieuwe technologieën of wetenschappelijke inzichten. En dat zal de farmaceutische zorg voor onze patiënten nog verbeteren."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Indien (als patiënt) geïnteresseerd bent in gevalideerde medische informatie, kan u terecht op onze gezondheidswebsite www.vivagezond.be.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.