PS, MR en Ecolo hebben hervorming Franstalige instellingen klaar

De voorzitters van de partijen in de Franse gemeenschapsregering, PS, MR en Ecolo, hebben de afgelopen maanden in het geheim onderhandelingen gevoerd over een hervorming van de Franstalige instellingen. Dat schrijven Le Soir en Sudinfo.

Georges-Louis Bouchez (MR), Paul Magnette (PS) en Jean-Marc Nollet (Ecolo) hebben een routekaart klaar om de Franse gemeenschap - of de Fédération Wallonie-Bruxelles - op een andere leest te schoeien. Ze hebben daarvoor een resolutie klaar die in het gemeenschapsparlement zal worden ingediend.

De naaste medewerkers van de voorzitters werkten tussen juli 2022 en april 2023 een compromis uit, al staan er nog een aantal discussiepunten open. Er is een akkoord gesloten over twee principes: de Franse gemeenschap wordt behouden als entiteit, maar de werking ervan wordt wel gestroomlijnd.

Inhoudelijk zou voortaan nog met vier bevoegdheden gewerkt worden: onderwijs, cultuur, audiovisueel en onderzoek. De andere bevoegdheden die nu gemeenschapsmaterie zijn, jeugdzorg, justitiehuizen, kinderopvang, openbaar ambt, gelijke kansen, gezondheid en opleiding, zouden aan de gewesten overgedragen worden - het Waals en het Brussels gewest dus.

Over sport bestaat nog onenigheid. Ook van die bevoegdheid zou de overdracht naar de gewesten voorzien zijn, maar de MR wil sport behouden als gemeenschapsmaterie. De liberalen gebruiken de opdeling van de sportbonden in federaties daarvoor als argument.

De hervorming moet tot een vermindering van het aantal ministers en parlementsleden van de Franse gemeenschap leiden. Zo willen PS, Ecolo en MR besparen op het politieke apparaat, de efficiëntie ervan verhogen en met de inkrimping ook tegemoet komen aan de vraag van burgers.

Het hele project kan echter nog op grote struikelblokken stoten. Zo moet bij de geplande overdracht van bevoegdheden van gemeenschaps- naar gewestniveau ook Vlaanderen instemmen met de overdracht van eigen bevoegdheden naar het Brussels gewest, namelijk die bevoegdheden die in Franstalig België aan Brussel worden overgedragen.

De Franstalige oppositiepartijen zijn niet te spreken over wat ze een akkoord achter gesloten deuren van de Franse gemeenschapsregering noemen. "We kennen al de meerderheden voor 2024-2029. En dan alles in het grootste geheim natuurlijk", hekelt Raoul Hedebouw van PVDA op X (het vroegere Twitter). De voorzitter van Les Engagés, Maxime Prévot, vindt het dan weer "betreurenswaardig dat, ondanks onze beschikbaarheid, deze oefening niet uitgebreid werd naar de constructieve Franstalige partijen, om voorbij te gaan aan de opdeling tussen meerderheid en oppositie".

DéFI wijst er dan weer op dat het doorschuiven van bevoegdheden als jeugd en kinderopvang naar de gewesten, waarbij ze dus ontdubbeld zouden worden ten opzichte van de Franse gemeenschap, tot een groter kostenplaatje zal leiden. "Walen en Brusselaars moeten hun banden aanhalen, niet doorknippen", luidt het.

Een goede bron wijst erop dat vijf maanden nadat de gesprekken zijn afgerond er nog steeds geen akkoord is over een resolutietekst en dat er over het luik 'bestuur' nog masseerwerk nodig is. "De duivel schuilt vaak in de details."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.