Oppositie wil Brussels minister Maron horen over PFAS in drinkwater Vivaqua Halle

Meerdere oppositiepartijen in het Brussels Parlement willen Brussels minister voor Leefmilieu Alain Maron woensdag in de commissie Leefmilieu aan de tand voelen over de verhoogde PFAS-waarden in het drinkwater in Halle, afkomstig van een Waals waterbekken dat door Vivaqua wordt beheerd. De minister heeft deze namiddag bevestigd dat hij op de vraag ingaat.

Vorige week raakte bekend dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir begin dit jaar haar Waalse en Brusselse collega's had ingelicht over verhoogde PFAS-waarden in het drinkwater in Halle. Het water werd aangeleverd door de Brusselse watermaatschappij Vivaqua uit een Waals waterbekken.

Vrijdag liet minister Maron weten dat hij meteen contact had opgenomen met Vivaqua. "De minister kreeg snel, op 2 februari, de verzekering dat alles in orde was in Brussel en dat het probleem in Halle werd behandeld in overleg met De Watergroep en de betrokken Vlaamse administraties", zei zijn woordvoerder.

De zegsman wees erop dat de Brusselse minister "geen enkele bevoegheid had over een vervuiling in Halle, gezien Vivaqua een intercommunale is en het Vlaamse Gewest bevoegd is voor de controle op de kwaliteit van het drinkwater op zijn grondgebied".

Maar MR-fractieleider David Leisterh in zijn fractiegenote Aurélie Czekalski drongen er ondanks de geruststellende woorden van de minister op aan dat Maron zo snel mogelijk duidelijk moet scheppen in het parlement. "Er is haast om paniek te vermijden. We aanvaarden niet dat onze burgers in gevaar gebracht worden", stelden ze.

Ook CD&V-parlementslid Bianca Debaets wil deze week nog duidelijkheid: "Dat minister Maron er zich makkelijk van af maakt door te stellen dat hij niet bevoegd is voor deze vervuiling, kan voor ons niet door de beugel. Hij was hier al langer van op de hoogte en heeft vervolgens helemaal niets ondernomen om de situatie op te lossen. Ook wij zullen dus in de commissie Leefmilieu de nodige opheldering vragen, want het kan zomaar niet dat de Brusselaar met een dergelijk gezondheidsrisico geconfronteerd wordt."

N-VA-fractieleidster Cieltje Van Achter ondervroeg minister Maron al in april over PFAS-vervuiling in het Brusselse drinkwater. "Toen liet minister Maron weten dat de huidige meetapparatuur van Vivaqua niet precies genoeg functioneert om accuraat PFAS in het drinkwater te detecteren. Bovendien gaf hij toe dat de Europese drinkwaterrichtlijn nog steeds niet werd omgezet in Brusselse regelgeving terwijl de deadline al verstreken was", aldus Van Achter.

Nonchalance

Ze klaagt aan dat terwijl het Vlaamse gewest het voorzorgsprincipe hanteert en streng toeziet op de naleving van de PFAS-normen, Brussel in gebreke blijft om een degelijke detectie en zuivering op poten te zetten en de nodige wetgeving aan te scherpen. "Wij zullen minister Maron hierover woensdag dan ook opnieuw ondervragen. De Brusselse nonchalance in dit gezondheidsdossier is niet te verantwoorden", besluit de N-VA'ster.

Fractievoorzitter van Les Engagés Christophe De Beukelaer zegt op X ongerust te zijn en minister Maron te willen horen in de commissie Leefmilieu. "De gezondheid van de Brusselaars is een prioriteit! Minister Maron moet de feiten komen toelichten", aldus De Beukelaer die antwoorden wil: over welke informatie beschikte hij? Wat is de kwaliteit van het Brusselse drinkwater vandaag? Welke maatregelen zijn genomen om de Brusselaars te beschermen? Wat is het standpunt van de raad van bestuur van Vivaqua?

Eerder riep ook Bruno Bouwens (PVDA) op tot onderzoek naar de zaak en vroeg hij minister Maron dringend helderheid te verschaffen over wat hij wist over de PFAS-vervuiling in ons land.

Maandagnamiddag bevestigde de woordvoerder van Maron dat de minister woensdag toelichting zal geven in de commissie. "De minister herhaalt dat Vivaqua bevestigd heeft dat het Brusselse drinkwater kwaliteitsvol is. De intercommunale heeft geen enkel probleem vastgesteld", voegde hij eraan toe.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.