"Op 60-jarige leeftijd denkt iedereen aan zijn pensioen, maar het Riziv niet"

Op 20 mei vindt er een grote bijeenkomst van Riziv-medewerkers plaats om de 60ste verjaardag van het instituut te vieren, terug te blikken op de ontwikkeling en de "bakens voor de toekomst" te presenteren.

Verantwoordelijk minister Frank Vandenbroucke opende de feestelijkheden door te benadrukken dat het Riziv de organisator is van overleg en hiervoor garant staat. "Ik heb het hier over overleg in de zorgsector tussen zorgverleners en ziekenfondsen, maar ook over medebeheer door de vakbonden, werkgevers en vertegenwoordigers van zelfstandigen, en via de verzekeraars in de beheerscomités van het Riziv. Het overlegmodel van het Riziv is gelaagd en stevig verankerd in het bredere kader van sociale bescherming gebaseerd op overleg en medebeheer".

De minister van Volksgezondheid gelooft dat het Riziv zal moeten evolueren. "Als we de toekomst willen vormgeven via het specifieke overlegmodel, waarvoor het Riziv borg staat, in het bijzonder voor de toekomst van de gezondheidszorg, dan zal het Riziv zich op dat vlak moeten heruitvinden. Deze vaststelling heeft ook gevolgen voor de rol van het Riziv."  
De vicepremier van Vooruit benadrukte in zijn toespraak ook het belang van preventie en gezondheidsbevordering. Sterker nog, hij zei zelfs dat als hij herkozen wordt, hij opnieuw zal pleiten "voor forse investeringen in de eerstelijn, maar dan wel gericht op samenwerkingsverbanden die zich inzetten voor een multidisciplinair zorgpakket."

De schok trotseren 
"Op 60-jarige leeftijd denkt iedereen aan zijn pensioen, maar het Riziv niet", merkte Hans Kluge met humor op. De regionale directeur van de WHO wees erop dat "gezondheid een belangrijke zorg is voor het publiek", maar dat na Covid "de politieke belangstelling voor gezondheid afneemt".

"Een maatschappelijke visie op de bedreigingen voor gezondheidszorgsystemen en gezondheid is cruciaal. Daarom is een instelling als het Riziv zo belangrijk. De gezondheidscrisis heeft ons geleerd dat we zonder een sterk gezondheidssysteem, met significante coördinatie tussen de meeste afdelingen, niet effectief bestand zijn tegen schokken, zoals een nieuwe pandemie of een klimaatcrisis."

Tien bakens
Benoît Collin, algemeen directeur van het Riziv, en Pedro Facon, plaatsvervangend algemeen directeur, presenteerden hun "tien bakens voor de toekomst".  "Dit document moet ook gezien worden als een dynamisch document. Het Riziv zal het gebruiken als basis voor het ontwikkelen en verfijnen van ideeën en om te zien hoe ze in de praktijk kunnen worden gebracht in strategieën, projecten en acties, met name in de context van toekomstige administratieve contracten", legden de twee leiders uit. "Het is een uitnodiging tot dialoog", voegde Pedro Facon eraan toe. "Het is geen bijbel." 
Benoît Collin benadrukte dat alle missies van het Riziv verbonden zijn met gezondheid. "Gezondheid staat centraal in de dekking die de sociale zekerheid biedt. We moeten een goed evenwicht vinden tussen de 'resultaten' en de aangeboden zorg." Hij benadrukte ook de groeiende behoefte aan cross-functionaliteit tussen de afdelingen van de instelling en de behoefte aan een duidelijk, meerjarig kader voor zowel missie- als managementbudgetten, met vooraf gedefinieerde regels. 
Tijdens het symposium konden de directeuren van het Riziv ook de ontwikkeling en werking van de 5 grote departementen bespreken en de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden: efficiënte gegevensoverdracht tussen de spelers, vermindering van de administratieve last, aanwerving van gekwalificeerd personeel, de noodzaak om zich aan te passen aan de toenemende complexiteit van het Belgische gezondheidszorgsysteem, enz.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.