Minister Vandenbroucke akkoord met verhoging quota

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) gaat in op het voorstel vanuit Vlaanderen om in 2024 opnieuw meer studenten geneeskunde toe te laten. Hij is ook tevreden dat de Vlaamse regering beslist heeft ook voor tandartsen het startquotum op te krikken, nadat ze dat de voorbije twee jaar niet heeft gedaan.

De Vlaamse regering wil volgend academiejaar 1.723 studenten toelaten tot de opleiding Geneeskunde en 252 tot de opleiding Tandheelkunde. De Vlaamse regering baseert zich daarvoor op een advies van de Vlaamse Planningscommissie en wil op die manier de historische achterstand in Vlaanderen dichtlopen. Het is federaal minister Vandenbroucke die de nieuwe cijfers in een KB moet gieten.

"Het is in het belang van alle Vlamingen en de Vlaamse artsen dat we het historisch ontstane tekort aan (huis)artsen versneld wegwerken. We hebben daarom met de federale regering dit jaar, voor het tweede jaar op rij, de artsenquota aanzienlijk verhoogd. Vlaanderen stemde hier voor 2023 zijn startquotum op af, waardoor in september 1.600 studenten konden starten aan de opleiding geneeskunde", reageert Vandenbroucke. In 2022 kon Vlaanderen overigens 163 studenten meer laten starten, maar gebeurde dat niet.

“Het is wel aan Vlaanderen om ervoor te zorgen dat er binnen het globale quotum rekening gehouden wordt met de disciplines waar er tekorten zijn: huisartsen, psychiaters, geriaters e.a. De regio’s kunnen de instroom in deze disciplines verzekeren door het bepalen van subquota. We blijven dan ook aandringen bij de Vlaamse regering om subquota vast te leggen voor een gegarandeerde sterke instroom van deze artsen. We roepen ook op om in de toekomst structureel overleg te houden zodat we deze tekorten beter kunnen aanpakken.” 

Hij wil de stijging van de quota voor volgend schooljaar doortrekken. De federale overheid voorziet expliciet de wettelijke mogelijkheid voor Vlaanderen om het historische tekort versneld af te bouwen door een aanzienlijke verhoging van de quota. "We zijn dan ook blij dat Vlaanderen, in overleg met het federale niveau, in 2024 eveneens meer studenten wil toelaten. We zullen daarom de gevraagde cijfers van Vlaanderen honoreren, zodat we ervoor kunnen zorgen dat er in de toekomst genoeg artsen zullen zijn."

De minister is tevreden dat Vlaanderen ook heeft beslist het startquotum voor tandartsen te verhogen. "Ook het historisch ontstane tekort aan tandartsen willen we wegwerken met het verhogen van de quota. Vlaanderen liet het de laatste twee jaar echter na om het startquotum voor deze opleiding te verhogen. Zo hadden op een totaal van 402 studenten, 92 studenten meer kunnen starten de voorbije twee jaar", zegt hij.

> Vlaanderen wil 1.723 studenten laten starten met geneeskunde

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.