Met deze roadmap de administratieve overlast aanpakken

De langverwachte roadmap van minister Vandenbroucke tegen administratieve overlast neemt een aanloop. Ze is nog niet gefinaliseerd, maar de contouren worden duidelijk na een interview van MediSfeer met de minister. Hij heeft het daarbij ook onder meer over de rol van de apotheker en het systeem derdebetaler. Een overzicht.

De administratieve vereenvoudiging van hoofdstuk IV/VIII, de zogenaamde ‘attest-geneesmiddelen’. Het aantal vergoedbare farmaceutische specialiteiten ingeschreven in hoofdstuk IV en VIII neemt nog steeds exponentieel toe. De procedure is complex en vaak afstompend. Wat zijn de voorgestelde verbeterpunten, uit te voeren in samenwerking met de artsen, en welke tijdslijn wordt vooropgesteld voor andere wrevelpunten?

·       Voor bijvoorbeeld de farmaceutische specialiteiten waar geen enkele relevante info gevraagd wordt aan de (huis)arts -vooral die specialiteiten die al lang vergoedbaar zijn via hoofdstuk IV- heeft de voorwaardelijke vergoeding geen meerwaarde meer. Ze betekent enkel administratieve overlast. Men analyseert of men deze specialiteiten kan transfereren naar niet-voorwaardelijke vergoeding (hoofdstuk I);

·       Met een beslisboom (uniformisering) stapt men over van de lange prozateksten uit hoofdstuk IV/VIII-teksten naar een bondige, duidelijk te interpreteren tekst. Wanneer? => Eind 2022. Daarnaast zal eenzelfde looptijd van machtigingen voor gelijkaardige behandelingen gerespecteerd worden. Voor chronische behandelingen herziet men het nut van jaarlijkse verlengingen zodat men bijvoorbeeld een machtiging kan toe kennen die levenslang geldt voor de patiënt. Wanneer? => Eind 2023.

·       Focus op digitalisering van de aanvragen via een gebruiksvriendelijk systeem, gebaseerd op het ‘only once principe’: een intuïtief systeem zal de informatie die al  aanwezig is in het patiëntendossier, telkens kunnen ‘oogsten’ uit het dossier. Wanneer? => start ontwikkeling van deze applicatie in 2024.

·       Optimalisatie van de (voorwaardelijke) vergoeding van farmaceutische specialiteiten toelaten op basis van real world data en real world evidence.

·       Arbeidsongeschiktheid: Mult-eMediatt wordt ontwikkeld, om erkenningen arbeidsongeschiktheid te maken en elektronisch te versturen naar de ziekenfondsen, Medex en HR-Rail (vanaf 14 dagen arbeidsongeschiktheid). Wanneer? => Uitrol eind november 2022.   In een tweede fase worden de attesten voor de werkgevers gestandaardiseerd en geïnformatiseerd en zullen getuigschriften kunnen worden verstuurd naar de ziekenfondsen vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid. Wanneer? => tegen 2024 gefinaliseerd.

·       Afschaffing van de ziektebriefjes voor 1 dag (tot driemaal per jaar) in  ondernemingen vanaf 50 werknemers, waartoe de regering besliste.  De huisarts heeft hier vaak weinig toegevoegde waarde. Door het ziektebriefje voor een korte afwezigheid af te schaffen, verdwijnt de administratieve werklast en heeft de huisarts meer tijd voor patiënten die wel zorg nodig hebben. Wanneer? => Ingediend in het parlement.

De artsen, zowel huisartsen als specialisten, zullen bij de verschillende stappen betrokken worden, zodat het systeem zoveel mogelijk aan hun wensen kan voldoen, aldus nog de minister.

> Roadmap neemt aanloop

> "Mijn visie op de apotheker is veranderd"

> "Derdebetaler steeg van 65 naar 82%"

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Marc DE MEULEMEESTER

    29 september 2022

    Think mij da die blauwe krokidille te letter eur tanden zet in die oude krokodillen in de Wetstraat !
    Die oude krokodillen in taai vlees hé !