Memorandum Huis voor Gezondheid: Brussel als lab voor Vlaanderen

Het verhaal van de 2 Brusselse zorgvragers uit het memorandum 2019 blijft  actueel. Huis voor Gezondheid (HvG) keek toen door hun bril naar de Brusselse zorg en identificeerde een aantal aandachtspunten. Naar aanleiding van de verkiezingen in 2024 schreef HvG een memorandum over de zorg in Brussel.

1 - De (Vlaamse) Gemeenschapsbenadering

De Vlaamse gemeenschap in Brussel is één van de vele gemeenschappen die maatwerk vraagt: een aangepaste regelgeving, doelstelling en uitkomstmaat is hiervoor nodig. Dat vraagt de nodige flexibiliteit van de Vlaamse overheid inzake Brussel én vanuit de andere bevoegde overheden in Brussel naar de Vlaamse gemeenschap in Brussel.

2 - Onderwijs als ingangspoort naar een toekomst in en voor de (Nederlandskundige) zorg

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is een ingangspoort voor meer - Nederlandskundige - zorg(verleners) in Brussel én Vlaanderen. Taaltesten bij Brusselse zorgverleners zijn een instrument tot meer Nederlandskundigheid én een vertrekpunt voor correcte data over het aantal Nederlandskundige zorgprofessionals. Ook dit draagt bij aan geïntegreerde zorg.

3. Naar toekomstbestendige zorg

In de toekomst gaan we met evenveel mensen meer zorg moeten leveren. Dat vraagt nieuwe werkwijzen, zoals naar het model van Kaiser Permanente, waarbij we de zorg aanpassen naargelang de noden van de doelgroep. Dat vraagt ook flexibiliteit en vertrouwen van iedereen.

4. De ervaringen tijdens de Covid-19-pandemie meenemen naar de toekomst

Wat mogelijk was tijdens de Covid-19-pandemie, moet mogelijk blijven: realisatie van de sextuppel aim (duurzaamheid) binnen de zorg vraagt intense samenwerking op alle niveaus, interoperabele tools doorheen heel het land en een flexibiliteit om op maat van de lokale bevolking te werken: de best mogelijke zorg op de meest geschikte plaats op het meest aangewezen moment door de meest aangewezen professional.

5. Brussel is een laboratorium

De Brusselse complexiteit biedt kansen voor innovatieve zorgoplossingen die inspirerend zijn voor heel België, met succesvolle voorbeelden zoals de outreachende eerstelijnspsychologische functie en de Verwijzer-methodiek, en door het implementeren van het Kaiser Permanente-model binnen de eigen organisatie streven we naar meer efficiëntie en maatwerk voor specifieke doelgroepen. 

6.  Versoepeling betekent een sprong vooruit voor geïntegreerde zorg

Om efficiënt(er) te kunnen werken (cfr. Kaiser Permantemodel), is een beperkte planlast wenselijk. Dat zou al  gerealiseerd kunnen worden door de tijdslijnen voor de meerjarenplannen te synchroniseren. Toekomstgericht werken vraagt ook lange termijnzekerheid rondom erkenning en financiering. 

HvG besluit: Het verhaal van de 2 Brusselse zorgvragers uit het memorandum 2019 blijft actueel: een zorg op maat voor hen vraagt intense samenwerking op alle niveaus, de nodige flexibiliteit en het vertrouwen tussen beleidsmakers en zorgverleners. Opdat deze Brusselaars ook in de toekomst een Nederlandskundig zorgteam rondom zich hebben, is het nodig om toekomstgericht in te zetten op efficiënter samenwerken in de zorg, jonge en volwassen studiekiezers blijvend toe te leiden naar zorg.

"We moeten blijven inzetten op Nederlandskundigheid van het werkveld en aandacht geven aan de Brusselse context. Dat vraagt creativiteit (Brussel als lab voor elders in het land) en ook het eerder vernoemde vertrouwen en flexibiliteit vanuit de overheid naar het Brussels werkveld: het moet mogelijk zijn om de (Vlaamse) doelstellingen te realiseren op een aangepast tempo, met andere relevante Brusselse actoren, met aangepaste criteria, gebaseerd op geïntegreerde Brusselse data."

Een werk dat nooit zal voltooid zijn: Brusselaars ontgroeien vaak Brussel en trekken naar Vlaanderen. Investeren in de Brusselse Nederlandskundige zorg is dus bouwen aan een gezond en wel Vlaanderen, luidt het. "Huis voor Gezondheid wil hier met veel ‘goesting’ aan meewerken."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.