Meer dan €1,2 miljard aan administratieve kosten voor de ziekenfondsen

Op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de administratieve kosten van de verzekeraars voor 2024 vastlegt. Er is 1.285.441.000 euro voorzien (tegenover 1.194.981.000 euro in 2023) voor de vijf nationale ziekenfondsen.

Het totale bedrag aan administratieve kosten dat aan de ziekenfondsen wordt toegekend, bedraagt dus meer dan 1,2 miljard euro. De vijf nationale mutualiteiten zijn de Christelijke Mutualiteiten, Solidaris, de Onafhankelijke Ziekenfonsen, de Landsbond van Liberale Mutualiteiten en de Neutrale Ziekenfondsen. Het bedrag wordt evenredig verdeeld volgens het aantal leden. 

Er bestaat ook een Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV), maar die wordt niet genoemd in dit ontwerpdecreet.

Het ziekenfonds van HR Rail krijgt steun voor administratieve kosten ten bedrage van 22.804.000 euro (tegenover 21.199.000 euro in 2023). De regering-De Croo had zich ertoe verbonden om het aantal ziekenfondsen te verminderen, maar het NMBS-fonds blijft volledige steun ontvangen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.