Medista - Minister Vandenbroucke dient klacht in met burgerlijke partijstelling

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) dient klacht in met burgerlijke partijstelling tegen diegenen die de ambtenaar van de FOD Volksgezondheid tot bepaalde uitspraken hebben verleid met een opgenomen gesprek dat onder valse voorwendselen plaatsvond. In functie van de resultaten van dat onderzoek zal hij beslissen  over eventuele bijkomende maatregelen tegen de ambtenaar. Dat verklaarde hij dinsdag in een reactie op het vooronderzoek door de Federale Interne Audit in het Medista-dossier.

Volgens die audit beging de betrokken ambtenaar twee integriteitsschendingen. Ze had een concurrent van Medista een advoicatenbureau aangeraden om hem bij te staan in de gunningsprocedure en had tegen derden uitspraken gedaan over die procedure. Dat bleek uit fi lmpjes die waren vrijgegeven na een gesprek met een omstreden Israëlisch onderzoeksbureau dat werd opgericht door ex-leden van de Mossad.

Omwille van het aanraden van het advocatenbureau vraag minister Vandenbroucke aan de voorzitter van de FOD Volksgezondheid een tuchtprocedure tegen de ambtenaar op te starten. Hij zal de bevindingen van het vooronderzoek ook ter kennisgeving aan het parket overmaken. In functie van de reactie van het parket zullen bijkomende maatregelen volgen.

Wat de tweede schending betreft, volgt de minister ook de aanbeveling van de FIA om een klacht met burgerlijke partijstelling in te dienen tegen de persoon of de personen die de ambtenaar hebben gebracht tot het afleggen van verklaringen tegenover hen over het verloop van de plaatsing van de opdracht. Volgens het onderzoek maakt het gesprek immers deel uit van een "opgezet plan" dat mogelijk kan worden gekwalificeerd als afpersing. Wel vormen haar uitspraken volgens de minister een deontologische schending.

Ook over de integriteitsschendingen door personeel van de FOD Volksgezondheid over de bescherming van bedrijfsgegevens van Medista maakt de minister de bevindingen ter kennisgeving over aan het parket.

Meer algemeen trekt Vandenbroucke ook lessen voor de FOD. Uit de audit blijkt immers dat er bij personeelsleden die taken uitvoeren rond overheidsopdrachten, soms fameuze misverstanden bestaan of een gebrek aan kennis aanwezig is over de regels. Daarom heeft hij de voorzitter van de FOD gevraagd ervoor te zorgen dat iedereen die een rol vervult bij overheidsopdrachten, voldoende kennis van zaken heeft. Ook moet er van alle stappen en contacten voortaan een rigoureuze formalisatie en documentatie gebeuren.

Niettemin geeft de audit voor Vandenbroucke duidelijk aan dat er geen indicatie is van passieve corruptie in het dossier, dat er geen aanwijzingen zijn gevonden van discriminatie in de plaatsing van de opdracht en dat de FOD bepaalde facturen van Medista mocht betwisten.

> Medista: "Tijd dat Vandenbroucke opstapt" (Depoorter)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.