COVID-19: is astma beschermend?

Volgens het Center for Disease Control (CDC) is astma een risicofactor om ernstig ziek te worden als gevolg van een besmetting met COVID-19. Dat lijkt inderdaad logisch. Het is namelijk bekend dat heel wat luchtwegvirussen zwaarder toeslaan bij mensen met chronische luchtwegaandoeningen zoals astma.

Toch werden in de reeks casussen uit China astma en luchtwegallergie niet als significante risicofactoren voor ernstige COVID-19-ziekte geïdentificeerd.

Bovendien gebruikt SARS-CoV-2 het ACE 2 (angiotensine-converterend enzym 2) als celreceptor. Een hogere expressie van het ACE 2 verhoogt de in-vitrogevoeligheid voor SARS-CoV, terwijl diverse studies hebben aangetoond dat de verhoogde expressie van het ACE 2-gen wordt geassocieerd met roken, diabetes en hypertensie. Dat zijn stuk voor stuk factoren die een ernstigere vorm van COVID-19 in de hand werken.

Volgens de auteurs kan de onverwachte bevinding dat astma en andere allergieën geen risicofactor zijn voor ernstige COVID-19 worden verklaard door een verlaagde expressie van het ACE 2-gen in de luchtwegcellen (en dus de lagere vatbaarheid voor de infectie).

Om die hypothese te testen, gingen ze na of astma en luchtwegallergie kunnen worden geassocieerd met een lagere expressie van het ACE 2 in de luchtwegcellen van drie verschillende cohorten bestaande uit kinderen en volwassenen.

Bij de kinderen was de allergische sensibilisatie omgekeerd evenredig met de expressie van het ACE 2 in het neusepitheel, ongeacht de astmastatus. Bij de astmatische kinderen (n = 318) werd matige en hoge allergische sensibilisatie geassocieerd met een geleidelijk aan lagere ACE 2-expressie in vergelijking met de kinderen met weinig of geen allergische sensibilisatie. Bij de volwassenen (n = 24 en 23) leidde de blootstelling aan de allergenen tot een significante verlaging van de ACE 2-expressie. We moeten benadrukken dat niet-atopische astma niet werd geassocieerd met een lagere expressie van het ACE 2.

Behalve de ACE 2-expressie, aldus nog de onderzoekers, zijn er nog andere factoren die de respons op COVID-19 moduleren bij allergische personen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.